Žákyně tanečního oboru se zapojily do akademie uměleckého vzdělávání MenART

MenArt je roční stipendijní program určený dětem a studentům s uměleckým nadáním a také jejich pedagogům. Umožňuje jim po dobu jednoho školního roku pracovat v úzkém kontaktu s mentory – výraznými osobnostmi české umělecké scény. Smyslem této akademie je jednak vyhledávání nových talentů, ale také podpora a inspirace pedagogů základních uměleckých škol.

MenART vznikl, aby pomohl žákům prozkoumat více do hloubky jejich obor, případně jim pomohl při rozhodování, zda se mu budou věnovat profesionálně. Těší nás, že v letošním školním roce byly ke spolupráci vybrány žákyně tanečního oboru právě ze Základní umělecké školy v Jindřichově Hradci.

Jedná se o 15 děvčat ve věku 14 – 18 let, které budou spolupracovat s Janem Kodetem, předním českým choreografem a často také režisérem v jedné osobě, zkušeným pedagogem a v neposlední řadě také baletním mistrem Národního divadla.

Jan Kodet vstupuje do akademie s těmito slovy:

,,Jsem rád, že mohu být součástí tohoto skvělého projektu mentoringu. Vím, a sám si dobře pamatuji, jak moc mne nejen v dětství, ale i později, ovlivňovala setkání s inspirativními osobnostmi. Budu moc rád, když se i mně podaří podpořit, poradit či zapálit pro tanec další generaci a předat tak dále vášeň a radost, bez nichž se neobejde žádná umělecká disciplína. Touha vyjadřovat se pohybem a tancem je v současné době stále intenzivnější a já si uvědomuji, jak je důležité se potkávat a pomáhat si.”

Spolupráce začala již v posledním prázdninovém týdnu v Kroměříži, kde se děvčata zúčastnila prvního setkání s mentorem. Náplní setkání bylo hledání společného tématu prostřednictvím různých zadání a pohybových improvizací, které rozvíjejí, jak vlastní kreativní potenciál tanečnic, tak přispívají ke sběru pohybového materiálu využitelného v průběhu práce na choreografii. V podobném duchu budou probíhat i další celodenní setkání, která jsou naplánována na celý tento školní rok. 

Výsledkem by měla být svébytná taneční choreografie zatančená během významného festivalu pořádaného touto akademií. Choreografii budou mít samozřejmě možnost zhlédnout i diváci v Jindřichově Hradci.

A co o prvním setkání napsaly samotné tanečnice?

Vanessa Vojtová/ 18 let

To, že máme možnost zapojit se do programu MenArt je pro mě velká čest. Z počátku jsem netušila, co přesně bych měla od MenArtu očekávat, taky jsem byla zvědavá na spolupráci s Honzou Kodetem. Měla jsem z toho trochu obavy a strach, ale stal se pravý opak. Honza byl vstřícný a ochotný nám ukázat přesně do detailu to, co by si od nás představoval a my mu zas mohli ukázat naše představy a tvorbu. Celé první setkání jsem si moc užila a těším se co nového mi přinesou ta další.

Justýna Šotová/ 14 let

Naše první setkání v Kroměříži bylo úžasné, sice dost práce a horko, ale i tak jsem si to velmi užila. Přišlo mi až neuvěřitelné pracovat s někým takovým. I když jsme pracovaly v podstatě pořád, tak to uteklo mrknutím oka.

Dora Běhalová/ 14 let

První setkání v Kroměříži se mi moc líbilo. Přineslo mi spoustu nových zážitků a zkušeností. Přišlo mi zajímavé a obohacující sledovat Honzu Kodeta, jak vede své hodiny on, také se mi líbilo, že když nám něco povídal, bylo vidět, jak všemu co říká rozumí a bylo zajímavé to poslouchat. I přes všechny modřiny a bolesti, které si s sebou odnáším domů, se mi tam velmi líbilo a moc se těším na další setkání.

Eliška Hajnová/ 15 let

Čeká nás ještě pět setkání, ale tentokrát už v Praze a jen na jeden den. Těším se na další setkání a jsem zvědavá, jak to nakonec všechno dopadne, co vytvoříme, co se naučíme, ale už teď vím, že to bude stát za to.

Děvčatům gratulujeme a  přejeme hodně sil a elánu do dalších setkání a těšíme se na výsledek!