Provoz školy se od 4.1.2021 bude řídit aktuálním stupněm PES. V současné době je to 5. stupeň a veškerá výuka bude realizována distanční formou.

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2020/2021


1. pololetí 1.9.2020 – 28.1.2021
Prodloužení podzimních prázdnin 26.10.-27.10.2020
Podzimní prázdniny 29.10 .- 30.10.2020
Dny volna 21.-22.12.2020
Vánoční prázdniny 23.12.2020 – 3.1.2021
2. pololetí 1.2.2021 – 30.6.2021 
Pololetní prázdniny 29.1.2021
Jarní prázdniny 1.3. – 7.3.2021
Velikonoční prázdniny 1. – 2.4.2021
Hlavní prázdniny 1.7. – 31.8.2021
Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1.9.2021