Akademie umění III. věku – Informace

Radost z umění v každém věku aneb Akademie umění třetího věku

Akademie umění třetího věku je určena pro osoby v postproduktivním věku, tj. pro seniorky, seniory a občany ve věku 55+. Poskytne jim odborné studium ve všech uměleckých oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Zájemcům umožní smysluplné a aktivní naplnění volného času specificky zaměřeným studiem, které bude vhodně naplňovat jejich potřeby, a to jak psychické- tvořivost, seberealizace, uplatnění, tak sociální- navázání nových kontaktů s vrstevníky podobných zájmů, veřejné vystupování apod.

Cílem Akademie je motivovat občany seniorského věku k aktivnímu přístupu k životu a posílení jejich duševní i fyzické kondice prostřednictvím umění. V Jindřichově Hradci tak vznikne komplexně pojatá veřejná instituce, která bude otevřená pro umělecké vzdělávání všech generací, což je v porovnání s většinou jiných měst v České republice ojedinělé.

Vzdělávání v uměleckých oborech bude personálně zabezpečeno kvalifikovanými a plně aprobovanými pedagogy z řad učitelů ZUŠ, nebo specializovanými lektory z oblasti celoživotního vzdělávání. Bude probíhat formou didakticky přizpůsobených individuálních či skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů, návštěv koncertů a představení, rozdělených do pololetních částí, tzv. zimních a letních semestrů, jednou za čtrnáct dní v trvání 1 – 2 vyučovacích hodin, převážně v dopoledních hodinách, ale ke studiu lze využít i čas večerní.


Nabídka jednotlivých oborů:

literárně-dramatický obor

• zaměření hlavně na autorské psaní, práci s textem (interpretace, dramatizace)   

výtvarný obor

• malba, kresba, grafika, keramika

taneční obor

• taneční průprava, klasické taneční techniky, současný tanec

hudební obor

• hudební nauka, hra na kytaru, klavír, cembalo, housle, violu, violoncello, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku a základy improvizace, pěvecký sbor

V průběhu vzdělávání nejsou studenti hodnoceni a semestry nejsou zakončeny zápočtovým týdnem, ani zkouškou. Účastník studia, který splní po 2 letech stanovené podmínky, se stane absolventem Akademie umění třetího věku a bude mu vydán certifikát na slavnostní promoci.

Kolektiv pedagogů naší školy chápe možnost vznikající Akademie umění třetího věku jako velmi důležitý okamžik ve vývoji uměleckého vzdělávání a získávání dalších zkušeností nejen po pedagogické, ale i lidské stránce pohledu na umění a kulturu.

Těšíme se na Vás…