Úplata za vzdělání a půjčovné hudebních nástrojů

Výše úplaty za vzděláváníČástka za pololetí
Hudební obor
přípravné studium I1 000 Kč
přípravné studium II, individuální a skupinová výuka1 600 Kč
kolektivní výuka (pěvecké sbory, soubory, orchestr)1 000 Kč
Taneční obor
přípravné studium I (1. a 2. ročník 0. stupně)1 100 Kč
I. a II. stupeň1 300 Kč
Literárně dramatický obor1 200 Kč
Výtvarný obor1 450 Kč
Komplexní přípravné studium (VO, TO, LDO, HO pro děti ve věku 5 let)2 500 Kč

Nájemné za hudební nástrojeČástka za pololetí
housle600 Kč
viola450 Kč
kytara ½450 Kč
kytara (ostatní velikosti)600 Kč
violoncello ¼ až ¾450 Kč
violoncello celé600 Kč
příčná flétna600 Kč
zobcová flétna (dřevěná)600 Kč
trubka, žesťové nástroje600 Kč
klarinet, saxofon600 Kč
akordeon600 Kč
ostatní neuvedené nástroje600 Kč
nájemné cizím osobám (kdo není žákem ZUŠ)1 000 Kč