Stipendijní program 2023/2024

Společnost přátel ZUŠ Vítězslava Nováka, z.s. vyhlašuje stipendijní program na finanční podporu studia talentovaných žáků ZUŠ Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec.

Stipendijní příspěvek bude sloužit na úhradu úplaty za vzdělání v ZUŠ, případně za zapůjčení nástroje. Jeho výše může dosáhnout až 100 %.

Program je určený rodičům žáků všech uměleckých oborů 

 • nacházejících se v obtížné sociálně – ekonomické situaci
 • majících v ZUŠ zapsaných více dětí ve více oborech (od pěti oborů výše) 
 • dlouhodobě dosahujích mimořádných výsledků ve studiu
 • nezískali podporu v jiných programech (Aktivní město-Darujeme kroužky nebo Kroužky pro Jihočechy)

Do programu budou zařazeni vybraní žáci na základě podané a řádně zdůvodněné žádosti.

O výběru žáků a výši příspěvku bude rozhodovat komise tvořená členy spolku.

 • žádost podává zákonný zástupce žáka
 • je adresována na Společnost přátel ZUŠ Vítězslava Nováka, z.s., Janderova 165/II, 377 01 Jindřichův Hradec a je doručena poštou, osobně, případně emailem na adresu stipendium@zus-jhradec.cz
 • k žádosti není nutné dokládat žádnou dokumentaci
 • návrh na zařazení žáka do stipendijního programu může podat  i vyučující žáka daného oboru
 • termín pro podávání žádostí je do 30.9.2023
 • s informacemi v žádosti bude nakládáno důvěrně v souladu s GDPR
 • vyhodnocení podaných žádostí proběhne do konce září 2023 a podpoření žadatelé budou vyrozuměni osobně
 • informace o podpořených žádostech nebude veřejná
 • nárok na zařazení do programu není právně vymahatelný

V souvislosti s vyhlášeným stipendijním programem je zároveň možné zasílat na č.ú. 298877541/0300 pod variabilním symbolem 2324 příspěvky a dary na podporu programu.  Dar lze odečíst od základu daně, potvrzení na požádání vystavíme.

Dárci mohou rovněž celou či poměrnou část úplaty za vzdělání zaplatit také žákovi, kterého si sami vyberou či anonymnímu žákovi v oboru, který si sami zvolí.

Doplňující informace získáte na tel. 774 361 910, nebo emailem na adrese mikula@zus-jhradec.cz.