Komplexní přípravné studium

Komplexní přípravné studium (KPS) je určeno předškolním dětem (k 1. září daného školního roku jim musí být pět let). Tito žáci mají možnost každý týden, po celý školní rok, navštěvovat všechny čtyři obory, které se na naší škole vyučují. Pokud máte zájem o studium pouze některých oborů, nejsou informace o KPS určeny vám.

Jak to funguje

Do programu můžete přihlásit své dítě, kterému je nejpozději k 1. září daného roku právě pět let. Takové dítě se může stát žákem Základní umělecké školy Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci, když splní podmínky talentového průzkumu

V případě, že budete mít zájem o komplexní estetickou výchovu, bude vaše dítě navštěvovat všechny čtyři umělecké obory tj. hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický. V součtu je to 6,5 vyučovacích hodin po 45 minutách týdně (+ 45 minut sborového zpěvu v rámci nepovinného předmětu). Nicméně děti mohou navštěvovat také přípravné studium jen pro některý z uměleckých oborů (pak se nehlásí do KPS ale do jednotlivých oborů).

 

Časové dotace jednotlivých oborů:

Hudební: 1 hodina (45 minut) hudební nauky (+ 45 minut sborového zpěvu v rámci nepovinného předmětu dle vlastního uvážení rodičů)
Výtvarný: 3 hodiny (135 minut)
Taneční: 1 hodina (45 minut)
Literárně-dramatický: 1,5 hodiny (70 minut). 

Program bude otevřen formou samostatné skupiny pouze v případě, že bude dostatek zájemců (min. 10, max. 20 žáků). V případě, že bude méně zájemců, bude skupina doplněna jinými žáky jednotlivých oborů zařazených do přípravného studia. On-line přihlášku ke studiu na naší škole naleznete v sekci přijímací řízení. (V případě zájmu o komplexní přípravné studium vyplňte v přihlášce obor “hudební” a ve studijním zaměření “Komplexní přípravné studium”.)

Rozvrh KPS

Pondělí1,5 hodiny1. hodina2. hodina3. hodina
12:40-13:5014:15-15:0015:00-15:4515:45-16:30
literárně-dramatický oborvýtvarný obor
Čtvrtek1 hodina1. hodina2. hodina
12:45-13:3013:50-14:3514:50-15:35
taneční oborhudební obor – hudební naukahudební obor – pěvecký sbor

 

(doporučeno)

Náplň výuky se zásadně neliší od běžných přípravných ročníků jednotlivých oborů. Výhodou programu je, že děti rozvíjí své vlohy komplexně ve všech uměleckých oborech a prochází společnými motivacemi a tématy práce, které ve výsledku tvoří smysluplný celek (např. téma: roční období, příroda kolem nás, lidské tělo a co všechno dovede…). Bližší informace o školním vzdělávacím programu naleznete v sekci dokumenty ke stažení.

O děti bude po celou dobu výuky postaráno, přesuny v rámci jednotlivých oborů budou zajišťovat naši učitelé. Nedílnou součástí výuky jsou přestávky v blocích výuky tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru.

Kolik to stojí

Studium na naší škole je zpoplatněno a v součtu by rodič za své dítě zaplatil dle stanovené výše úplaty 5.350 za pololetí. (Hudební obor 1.100 Kč, výtvarný obor 1.650 Kč, taneční obor 1.200 Kč, literárně-dramatický obor 1.400 Kč). Protože jde o komplexní výchovu, která je náročná jak pro dítě, jeho volný čas i čas jeho rodičů, nechceme tuto náročnost přenášet ještě do finanční oblasti. Úplata je tedy upravena na částku 2.800 za pololetí a platí pouze pro žáky navštěvující všechny čtyři obory. V případě ukončení studia v jednom či více oborů, nemůže být sleva poskytnuta a rodič je povinen doplatit úplatu za zbylé obory, které dítě navštěvuje. V případě, že by po ukončení studia více oborů vznikl přeplatek, tento se nevrací.

Kdy a jak se dozvědět víc

Ve středu 10. května 2023 v 17:00 proběhne informativní schůzka v prostorách naší školy v Jindřichově Hradci (1. patro hlavní budovy, učebna č. 9 p. Mikula). Na této informativní schůzce rodičům vše vysvětlíme osobně a zodpovíme případné dotazy. Přijímací zkoušky proběhnou 25. května 2023.

V případě dotazů a podnětů můžete také napsat mail (kps@zus-jhradec.cz), na který vám rádi odpovíme.

V případě, že jste rozhodnuti se účastnit talentového průzkumu do tohoto přípravného studia, vyplňte on-line přihlášku ke studiu na naší škole, kterou naleznete na webu školy v sekci přijímací řízení.