Pravidla přijímacího řízení do výtvarného oboru

Komise se skládá minimálně ze tří učitelů výtvarného oboru ZUŠ. Komise hodnotí jednotlivé úkoly (kritéria) bodovou škálou 10 – 0 bodů. Na základě získaných bodů stanoví komise pořadí uchazečů. Maximální celkový počet získaných bodů je 30. Minimální hranice pro přijetí žáka do ZUŠ je 18 bodů. Žáci výtvarného oboru, kteří ukončili studium a chtějí ho opět obnovit, musí znovu absolvovat talentové zkoušky.

KRITÉRIA
  • zralost výtvarného projevu (schopnost ztvárnit figuru, přírodu, pohyb, děj, využití formátu, rukopis)
  • reakce výtvarnými prostředky na verbální motivace (vyjádření myšlenky, samostatnost)
  • osobitý, individuální přístup k tématu, obohacení o vlastní nápady, fantazii, množství detailů
BODOVÁ ŠKÁLA

10 – 9 bodů = jistý projev, bezchybné splnění úkolu

8 – 6 bodů  = dobré provedení úkolu s drobnými nedostatky

5 – 3 body  = nepřesné zvládnutí úkolu, větší míra nepozornosti vůči verbální motivaci

2 – 0 bodů  = výkon se značnými nedostatky, nesamostatné zvládnutí či úplné nezvládnutí úkolu