Od 10.5.2021 bude možné organizovat skupinovou a kolektivní výuku “venkovní formou”. Více informací v aktualitách.

Společnost přátel ZUŠ Vítězslava Nováka, z.s.

Spolek Společnost přátel ZUŠ Vítězslava Nováka působí při ZUŠ a podporuje její činnost a talentované žáky již řadu let.

Aktivně působí na poli podpůrných uměleckých aktivit, které jsou úzce spojeny s uměleckým vzděláváním a výukou v ZUŠ.

Ve školním roce se podílí na organizaci koncertů, zájezdů, přehlídek, divadelních a tanečních představení, pořádá benefiční koncerty, výstavy, interpretační kurzy a semináře, letní příměstský tábor a pravidelně oceňuje úspěšné studenty a absolventy školy.

Snahou spolku je zapojit do činnosti žáky, rodiče a příznivce ZUŠ a s jejich přispěním neustále zkvalitňovat svou činnosti a připravovat a realizovat atraktivní pořady a projekty, které obohatí kulturní život nás všech.

Zájemcům o členství stačí vyplnit a doručit do sekretariátu školy přihlášku. V případě, že se nechcete “organizovat” a stát se přímo členy, můžete i tak spolek a jeho činnost podpořit svými podněty, nápady, svou prací či finančním darem.

Číslo účtu: 3000053050/7940

IČO: 68549695