Přihláška

Upozorňujeme na naplněnou kapacitu klavírního oddělení. Pro zvýšení pravděpodobnosti přijetí do hudebního oboru ZUŠ doporučujeme zvolit jiný hudební nástroj. Děkujeme za pochopení.

Přihláška je přístupná do 21.5.2021.

Společnost přátel ZUŠ V. Nováka, z.s. vyhlašuje stipendijní program na finanční podporu studia talentovaných žáků ZUŠ Vítězslava Nováka.