On-line přihláška do ZUŠ

přihláška bude přístupná od 2.5.2022 do 29.5.2022

Upozorňujeme, že na klavír je velmi omezená kapacita (jsme schopni přijmout jen jednoho zájemce).

Společnost přátel ZUŠ V. Nováka, z.s. vyhlašuje stipendijní program na finanční podporu studia talentovaných žáků ZUŠ Vítězslava Nováka.