Pravidla přijímacího řízení do tanečního oboru

Komise se skládá minimálně ze tří učitelů (1-2 učitelé tanečního a 1-2 učitelé hudebního oboru ZUŠ). Komise hodnotí jednotlivé úkoly (kritéria) bodovou škálou 10 – 0 bodů. Na základě získaných bodů stanoví komise pořadí uchazečů. Maximální celkový počet získaných bodů je 30. Minimální hranice pro přijetí žáka do ZUŠ je 18 bodů. Zároveň nesmí být hodnocení v jednom z kritérií 5 a méně bodů.

KRITÉRIA 
  • hudební sluch, rytmické, hudební a prostorové cítění (vytleskávání, běh, chůze v prostoru)
  • zjištění základních pohybových dovedností a fyzické předpoklady pro tanec (obratnost, celková pohyblivost, pohybová koordinace, pohybový rozsah, případně rozsah pohybu v kyčelních kloubech, pružnost páteře)   
  • přirozenost, tanečnost, muzikálnost, schopnost improvizace, komunikace s učitelem, práce ve skupině
BODOVÁ ŠKÁLA

10 – 9 bodů = suverénní a jistý projev, bezchybné splnění úkolu, jsou přípustná drobná zaváhání

8 – 6 bodů  =  dobré provedení úkolu s lehkými nedostatky

5 – 3 body  =  nepřesné zvládnutí úkolu, větší míra nepozornosti vůči dění ve skupině či při zadávání instrukcí

2 – 0 bodů  =  neadekvátní výkon se značnými nedostatky, ve velké míře nesamostatné zvládnutí či úplné nezvládnutí zadání