Taneční obor

Základem pedagogické práce v tanečním oboru je nejen rozvoj pohybových předpokladů žáků a jejich schopnosti citlivě a tvořivě reagovat na hudbu (výuka je podpořena hudebním pedagogem) a jiné podněty, ale prvořadým úkolem je také vyučovat tanci jako zážitku, který se stává součástí životní filozofie a životního stylu.

Podstatný je proces studia tance, kdy se přirozený pohyb stává základem tanečního projevu a je dále kultivován, esteticky stylizován, umělecky upraven, aby odpovídal potřebám různých tanečních technik. Součástí výuky je také vzájemné sdílení prožitků a prezentace práce širší veřejnosti na různých přehlídkách a vystoupeních. Hlavním cílem je jak taneční výchova citová, intelektuální a duchovní, tak výchova tělesná.