Taneční obor

Základem pedagogické práce v tanečním oboru je postupnou motivací rozvíjet nejen pohybové předpoklady žáků a jejich schopnosti citlivě a tvořivě reagovat na hudbu (výuka je podpořena hudebním pedagogem) a jiné podněty. Dáváme prostor k svobodnému vyjadřování pocitů, nálad a emocí a tím je vedeme k jejich vlastnímu osobitému tanečnímu projevu. Pomáháme dětem posílit jejich víru v sebe sama. Vyučovat tanci jako zážitku, to je náš cíl, který se stává posléze součástí životní filozofie a životního stylu.
Podstatný je proces studia tance, kdy se přirozený pohyb stává základem tanečního projevu a je dále kultivován, aby odpovídal potřebám různých tanečních technik. Učíme žáky prostorové orientaci, koordinaci pohybu, správnému držení těla, rozvíjíme jejich pohybový slovník a dáváme jim také povědomí o současném a historickém kontextu tanečního umění.
Nedílnou součástí výuky je také vzájemné sdílení prožitků a prezentace práce širší veřejnosti na různých přehlídkách a vystoupeních. Konec školního roku pak pravidelně uzavíráme tanečním vystoupením v KD Střelnice v Jindřichově Hradci. Hlavním cílem je jak taneční výchova citová, intelektuální a duchovní, tak výchova tělesná.

Rozvrh tanečního oboru

Průběh studia

Přípravný ročník
 • trvá jeden až dva roky (5 – 7 let věku dítěte)
 • výuka probíhá 1 krát v týdnu
 • do přípravného ročníku přijímáme děti předškolního věku a žáky prvních tříd ZŠ. Přípravné studium mohou tedy žáci navštěvovat až 2 roky.

 • hlavním předmětem je Přípravná taneční výchova, kde si děti osvojují základní pohybové principy, rozvíjejí přirozenou tanečnost, hudební, rytmické a prostorové cítění.
I. stupeň základního studia
 • trvá 7 let a je rozdělen do sedmi ročníků (1. – 7. ročník)
 • výuka probíhá od 3. ročníku 2 krát v týdnu
 • žáci dále prohlubují své pohybové dovednosti, koordinaci a muzikální cítění, postupně se seznamují v rámci předmětu taneční techniky a tvorba s tanečními základy v těchto oblastech:


  Současný tanec – věnujeme se současným technikám scénického výrazového tance, rozvíjíme kreativitu a vlastní osobitý taneční projev žáků

  Klasický tanec (pro zájemce nabízíme v rámci klasického tance i výuku tance na špičkách od 6. ročníku)

  Lidový tanec – seznamujeme žáky zejména s českými lidovými tanci
  Taneční praxe
  – žáci rozvíjí tanečnost, kreativitu a vlastní osobitý pohybový projev
  Choreografická tvorba a improvizace (od 6.  ročníku)


Od 9 let věku dítěte nabízíme žákům dva nepovinné předměty. Scénický šerm a Novocirkusové techniky, jejichž výuka probíhá v bloku.

II. stupeň základního studia
 • trvá 4 roky a je rozdělen do čtyř ročníků (1. – 4. ročník)
 • žáci se nadále zdokonalují v čistotě provedení tanečních technik a tvorby a zlepšují svůj výrazový projev ve všech již zmíněných oblastech.

Úplata za vzdělávání

Cena výuky v tanečním oboru je stanovena na 1500 Kč za pololetí. Pro přípravný ročník činí příspěvek 1200 Kč za pololetí.

Učitelky tanečního oboru

Naďa Kabelová
vedoucí tanečního oboru
kabelova@zus-jhradec.cz

Kamila Růtová
rutova@zus-jhradec.cz