Standard distanční výuky

INFORMACE

Vývoj epidemiologické situace je nevyzpytatelný, proto se snažíme distanční výuku zprovoznit všem žákům. Rodiče a žáky prosíme, aby v případě, že o výuku mají zájem, se do ní zapojili co nejdříve, abychom neztráceli čas vyčkáváním na to, jak se situace vyvine.

PRAVIDLA

 1. učíme dle rozvrhů, které jsou platné pro prezenční formu výuky – rozvrh lze změnit pouze v případě individuální výuky po domluvě s učitelem a pouze ze závažných důvodů (nepřítomnost rodiče u mladšího žáka, žák je v péči prarodičů, kde nemá přístup k nástroji, wi-fi…; takto domluvená změna by měla být stálá po celou dobu distanční výuky
 2. pro distanční výuku používáme platformu google apps pro vzdělávání, hlavně aplikaci classroom a meet (návody jak se přihlásit do žákovského účtu a jak pracovat s aplikací Učebna naleznete zde: https://www.zus-jhradec.cz/distancni-vyuka/)
 3. distanční výuka probíhá oběma těmito způsoby:

a) synchronně přes Meet dle pevného rozvrhu – tj. přímý kontakt s žákem

b) asynchronně tj. výměna digitálních souborů, jejich komentování učitelem, zpětná vazba a hodnocení

  • HO – učitel je přihlášen do Meet minimálně 50% z vyučovací hodiny, zbylý čas může vést asynchronní výuku
  • hudební nauka – učitel je přihlášen do Meet prvních 20 minut výuky a reaguje na potřeby on-line žáků (tj. vysvětluje a zpřesňuje zadání, komentuje průběžný stav vypracovaného úkolu apod.)
  • VO – učitel je přihlášen do Meet prvních 60 minut výuky a reaguje na potřeby on-line žáků (tj. vysvětluje a zpřesňuje zadání, komentuje průběžný stav vypracovaného úkolu apod.), zbylý čas připravuje materiál pro asynchronní formu výuky, komentuje zpracované úkoly a poskytuje zpětnou vazbu žákům
  • TO – učitel je přihlášen do Meet max. 80% doby výuky tj. 1 vyučovací hodina = 35 minut, zbylý čas připravuje materiál pro asynchronní formu výuky, komentuje zpracované úkoly a poskytuje zpětnou vazbu žákům
  • LDO – učitel je přihlášen do Meet max. 80% doby výuky tj. 1 vyučovací hodina = 35 minut, zbylý čas připravuje materiál pro asynchronní formu výuky, komentuje zpracované úkoly a poskytuje zpětnou vazbu žákům

4. ve zbylém vyučovacím čase a v nepřímé pedagogické činnosti učitel zadává úkoly a vytváří materiály pro on-line výuku, poskytuje zpětnou vazbu žákům a vede třídní dokumentaci v Klasifikaci

5. učitel zadává materiály a úkoly do Učebny v den výuky dle rozvrhu před či po on-line výuce

6. učitel zpřístupní zákonnému zástupci souhrny práce žáka v Učebně, použije k tomu dostupné mailové adresy zákonných zástupců (do mailové schránky obdržíte pozvánku k tomuto zasílání informací, když pozvánku přijmete, budete dostávat denní přehled)

V případě potíží s přihlášením či funkcionalitou google apps můžete kontaktovat vedení školy (ztráta hesla a nemožnost jeho obnovení: kycek@zus-jhradec.cz, nefunkční meet a jiné potíže s aplikacemi: maderyc@zus-jhradec.cz, mikula@zus-jhradec.cz)