Flautování

24. - 26. 5. 2024

Milí příznivci Flautování,

hlásíme se Vám s dalším, již šestým, ročníkem přehlídky pro příznivce zobcové flétny.
V letošním ročníku nás oproti ročníku loňskému čeká trocha více přehlídkového hraní, a to jak v sólových, tak i v souborových kategoriích.
Pro sólové kategorie tentokrát sice nemáme připravené konkrétní povinné skladby, rádi bychom ale v rámci volného výběru repertoáru slyšeli alespoň jednu skladbu 20. nebo 21. století s využitím moderních technik hry, elektroniky nebo vlastní improvizace.

A protože se nám  – a podle ohlasů hlavně i Vám – líbily workshopy, které jsme na Flautování v loňském ročníku připravili, nebudou chybět ani letos. Jejich vedení se ujmou naše “porotcovské stálice”. Orchestr zobcových fléten povede, stejně jako loni, Renča Smetková. Jakub Kydlíček ve svém workshopu provede učitele základy dirigování komorních souborů a Petra Karpíšková se ve své dílně bude zabývat zdobením melodie – a jak mu hravým způsobem přijít na kloub.
Nebude chybět doprovodný program, prodejní výstava fléten a not, večerní koncert a také společný koncert účastníků.
Abychom to všechno stihli, naplánovali jsme Flautování tentokrát až do nedělního dopoledne.

Těšíme se na setkání,

Barbora Liláková, Vendula Tischlerová, Marián Mikula

Propozice

Organizátor

Základní umělecká škola Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve spolupráci se Společností přátel ZUŠ Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec,z.s.
Místo konání ZUŠ V. Nováka, Janderova 165/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Podmínky účasti

Přehlídka je určena žákům základních uměleckých škol a amatérským hráčům na zobcovou flétnu, kteří splňují věkový limit kategorií. Není přípustná účast studentů konzervatoří a studentů středních nebo vysokých škol se zaměřením na zobcovou flétnu. V rámci soutěže komorní hry není přípustná účast pedagoga jako člena souboru.  
Účastník soutěžní přehlídky zašle vyplněnou přihlášku (prostřednictvím webového formuláře) a uhradí účastnický poplatek ve stanoveném termínu. Zasláním přihlášky účastníci zároveň udělují souhlas organizátorovi k využití uvedených údajů v rámci soutěžních materiálů a k užití video a audio záznamu pro potřeby propagace. Tento souhlas lze v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů kdykoli odvolat.

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek je 500 Kč za každého účastníka soutěže v sólové hře a 300 Kč za každého člena souboru ve hře komorní a souborové.
Poplatek účastníka workshopu nebo semináře, který nesoutěží v sólové nebo komorní hře je 250 Kč.
Poplatek je nutné uhradit na účet ZUŠ Vítězslava Nováka nejpozději do konce dubna 2024. Na požádání Vám vystavíme a zašleme doklad o úhradě v elektronické podobě.

Číslo účtu: 298872345/0300  variabilní symbol: IČO vysílající školy – při hromadné platbě, při jednotlivé platbě – narození soutěžícího ve formátu DDMMRRRR
Poplatek je nevratný s výjimkou odmítnutí soutěžícího z důvodu překročené kapacity či z důvodu zrušení soutěžní přehlídky.  Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout přihlášky, které přesáhnou kapacitní limit.

Věkové kategorie
Sólo
Sólo
Soubory

0.kategorie

1.9.2015 a mladší

max. 3 min.

1.kategorie

1.9.2014 – 31.8.2015

2 – 4 min.

2.kategorie

1.9.2013 – 31.8.2014

3 – 5 min.

3.kategorie

1.9.2012 – 31.8.2013

4 – 6 min.

4.kategorie

1.9.2010 – 31.8.2012

4 – 6 min.

5.kategorie

1.9.2008 – 31.8.2010

4 – 7 min.

6.kategorie

30.8.2008 a starší

5 – 10 min.

A: Soutěž souborů zobcových fléten (pouze zobcové flétny, je možný doprovod rytmickými nástroji)

B: Soutěž komorních souborů se zobcovou flétnou (libovolné nástrojové obsazení)

I. kategorie – průměrný věk soutěžících do 10 let limit 3—6 minut

II. kategorie – průměrný věk soutěžících do 13 let limit 4—7 minut

III. kategorie – průměrný věk soutěžících do 15 let limit 4—8 minut

IV. kategorie – průměrný věk soutěžících nad 15 let limit 4—8 minut

Pro  výpočet věkového průměru rozhoduje věk  jednotlivých soutěžících ke dni: 31. 8. 2023.

Soubory

A: Soutěž souborů zobcových fléten (pouze zobcové flétny, je možný doprovod rytmickými nástroji)

B: Soutěž komorních souborů se zobcovou flétnou (libovolné nástrojové obsazení)

I. kategorie – průměrný věk soutěžících do 10 let limit 3—6 minut

II. kategorie – průměrný věk soutěžících do 13 let limit 4—7 minut

III. kategorie – průměrný věk soutěžících do 15 let limit 4—8 minut

IV. kategorie – průměrný věk soutěžících nad 15 let limit 4—8 minut

Repertoár

Soutěžící přednesou repertoár dle volného výběru sólově nebo s doprovodem (klavíru, cembala, kytary, loutny či bicích nástrojů), přičemž součástí soutěžního repertoáru musí být alespoň jedna skladba 20. nebo 21. století s využitím moderních technik hry.
Soutěžící v komorních souborech přednesou repertoár dle vlastního výběru. Zařazení skladeb s využitím moderních technik hry vítáme.
Repertoár musí být zvolen s ohledem na časové limity. Hodnocen je pouze čistý čas hry. Hra zpaměti není podmínkou. Hudební doprovod za pomoci zvukových nosičů není povolen (s výjimkou moderních skladeb v nichž je zvukový nosič nedílnou součástí kompozice).
Repertoár je možné změnit nejpozději 1 měsíc před konáním přehlídky.

Technické zázemí

Po dobu přehlídky budou k dispozici k rozehrávání učebny v ZUŠ s klavírem.

Ubytování

V omezené míře jsme schopni nabídnout možnost přespání ve škole s vlastním spacákem a karimatkou. Požadavky zasílejte co nejdříve na email flautovani@zus-jhradec.cz.

Stravování

Organizátor zajistí bufet s drobným občerstvením, pitný režim a  stravování je plně v režii účastníků.

Hodnocení přehlídky

Porota bude složená z kvalifikovaných odborníků. Jednání poroty je neveřejné, výstupem jsou výsledky. K hodnocení se použijí tzv. pásma (zlaté, stříbrné, bronzové). Po skončení soutěže bude následovat rozborový seminář a diskuze se členy poroty.

Bezpečnost a hygiena práce při soutěži

Při činnostech, které souvisejí s účastí žáků na soutěžní přehlídce, je nutné důsledně dodržovat všechna bezpečnostní a hygienická všeobecně platná opatření při práci s dětmi včetně pokynů stanovených organizátorem soutěže. Za nezletilé žáky zodpovídá po celou dobu soutěže zletilá osoba pověřená vysílající organizací, event. zákonní zástupci nezletilého.

Další doplňující informace

Všechny organizační záležitosti budou komunikovány na webu školy (www.zus-jhradec.cz)

Podporovatelé:
Fotografie z Flautování 2023