Výtvarný obor

Žáci se v tomto oboru během vyučování seznamují se základy výtvarných technik – s kresbou, malbou, grafikou, modelováním, prostorovou tvorbou, kombinovanými i méně tradičními technikami. Cílem výuky není pouze osvojení si vědomostí a dovedností, ale i získání hlubšího vztahu k výtvarnému umění. Žáci jsou vedeni také k rozvoji výtvarného vidění/cítění a k rozvoji kreativního myšlení.

Vyučování probíhá jednou týdně v tříhodinových blocích. Žáci s hlubším zájmem o výtvarné vzdělání se pod vedením učitelů systematicky připravují na talentové zkoušky na střední a vysoké výtvarné školy.