Výtvarný obor

Žáci se v tomto oboru během vyučování seznamují se základy výtvarných technik – s kresbou, malbou, grafikou, modelováním, prostorovou tvorbou, kombinovanými i méně tradičními technikami. Cílem výuky není pouze osvojení si vědomostí a dovedností, ale i získání hlubšího vztahu k výtvarnému umění. Žáci jsou vedeni také k rozvoji výtvarného vidění/cítění a k rozvoji kreativního myšlení.

Vyučování probíhá jednou týdně v tříhodinových blocích. Žáci s hlubším zájmem o výtvarné vzdělání se pod vedením učitelů systematicky připravují na talentové zkoušky na střední a vysoké výtvarné školy.

Rozvrh výtvarného oboru

Úplata za vzdělávání

Cena výuky je ve výtvarném oboru stanovena na 1650 Kč za pololetí.

Učitelky výtvarného oboru

Hana Kárová
vedoucí VO
karova@zus-jhradec.cz

Jana Škardová
skardova@zus-jhradec.cz

Eva Kurzová
kurzova@zus-jhradec.cz

Petra Šulcová
sulcova@zus-jhradec.cz

Michaela Vachová
vachova@zus-jhradec.cz