Úspěchy žáků hudebního oboru

Naši žáci hudebního oboru velmi úspěšně reprezentovali školu v okresních kolech soutěží žáků ZUŠ.

Rakouská studentka, kterou na naší škole vyučuje pan učitel Chytka byla úspěšná v soutěži Prima la Musica.

Všem gratulujeme k získaným oceněním a gratulujeme také jejich pedagogům za kvalitní přípravu na soutěže.

Výsledky všech žáků hudebního oboru v okresních kolech: