Hudební obor

Základem studia je individuální výuka hry na hudební nástroj či zpěv, která probíhá jedenkrát týdně v 45 minutových lekcích. Tato výuka je ještě doplněna předměty kolektivními, mezi které patří komorní a orchestrální hra, hudební nauka a sborový zpěv.

Po celou dobu studia mají žáci možnost vystupovat na interních i veřejných koncertech jako sólisté, nebo jako členové různých komorních souborů či orchestrů. Ti nejšikovnější pak reprezentují školu na rozmanitých soutěžích na celorepublikové a mezinárodní úrovni.

Cílem výuky je vychovávat aktivní amatérské muzikanty, poučené a pozorné posluchače a v neposlední řadě také připravovat nejtalentovanější žáky na studium na některé z konzervatoří. Toho všeho se snažíme docílit v pohodové a tvůrčí atmosféře, s radostí a uspokojením ze společného poznávání a tvoření něčeho tak úžasného jako je hudba.

 

Rozvrhy kolektivní výuky

 • domluva hodin individuální výuky probíhá v 1. týdnu školního roku přímo s vyučujícím daného předmětu osobně, telefonicky nebo prostřednictvím emailu.

Průběh studia

Přípravné studium
 • do přípravného studia přijímáme děti v předškolním věku a žáky prvních tříd ZŠ ( 5 – 7 let věku dítěte )
 • trvá jeden až dva roky výuka probíhá 1-2 krát v týdnu
 • hlavním předmětem je Hudební nauka a Hra na nástroj
 • žákům se doporučuje navštěvovat nepovinný předmět Sborový zpěv
 

  Cílem přípravného studia je hravou formou podchytit zájem dětí o hudbu a rozvíjet jejich tvořivost. Zároveň získávají elementární základy pro další studium hry na hudební nástroj.
  Pro starší žáky, kteří nastupují do ZUŠ bez předchozí hudební průpravy je určen samostatný studijní program –  dvouleté přípravné studium.

  I. stupeň základního studia
  • trvá 7 let a je rozdělen do sedmi ročníků
  • výuka probíhá 1 – 3 krát v týdnu
  • hlavním předmětem je Hra na nástroj
  • dalším povinným předmětem je Hudební nauka ( 1. – 5. ročník)
  • od 4. ročníku je do studia zařazen jeden z povinných volitelných předmětů: Komorní hra, Souborová a orchestrální hra, Sborový zpěv, Čtyřruční hra, Základy improvizace a hra doprovodů

   

  II. stupeň základního studia
  • trvá 4 roky a je rozděleno do čtyř ročníků
  • výuka probíhá 1-2 krát v týdnu
  • hlavním předmětem je Hra na nástroj
  • dalším povinným předmětem je jeden z volitelných předmětů: Komorní hra, Souborová a orchestrální hra, Sborový zpěv, Čtyřruční hra, Základy improvizace a hra doprovodů

   

  Úplata za vzdělávání

  Cena výuky je v hudebním oboru stanovena na 1800 Kč za pololetí. V této ceně jsou zahrnuty hodiny hlavního oboru, hudební nauky a souborové/orchestrální hry. Ceny výuky v přípravném ročníku a ceny za půjčení hudebních nástrojů jsou k nahlédnutí v odkazu níže.

  Vyučované hudební nástroje

  Klávesové nástroje
  • klavír
  • akordeon
  Drnkací nástroje
  • klasická kytara
  • elektrická kytara
  • basová kytara
  • ukulele
  Smyčcové nástroje
  • housle
  • viola
  • violoncello
  • kontrabas
  Dechové nástroje - dřeva
  • zobcová flétna
  • příčná flétna
  • klarinet
  • saxofon
  • fagot
  Dechové nástroje - žestě
  • trubka
  • lesní roh
  • pozoun
  • pístový trombon
  • baskřídlovka
  • tuba
  Pěvecké oddělení
  • sólový zpěv
  • sólový populární zpěv
  • sborový zpěv
  Bicí nástroje
  • hra na bicí nástroje