Hudební obor

Základem studia je individuální výuka hry na hudební nástroj či zpěv, která probíhá jedenkrát týdně v 45 minutových lekcích. Tato výuka je ještě doplněna předměty kolektivními, mezi které patří komorní a orchestrální hra, hudební nauka a sborový zpěv.

Po celou dobu studia mají žáci možnost vystupovat na interních i veřejných koncertech jako sólisté, nebo jako členové různých komorních souborů či orchestrů. Ti nejšikovnější pak reprezentují školu na rozmanitých soutěžích na celorepublikové a mezinárodní úrovni.

Cílem výuky je vychovávat aktivní amatérské muzikanty, poučené a pozorné posluchače a v neposlední řadě také připravovat nejtalentovanější žáky na studium na některé z konzervatoří. Toho všeho se snažíme docílit v pohodové a tvůrčí atmosféře, s radostí a uspokojením ze společného poznávání a tvoření něčeho tak úžasného jako je hudba.