Základní informace o přijímacím řízení

Studium na ZUŠ je podmíněné úspěšným absolvováním talentových zkoušek. Cílem talentových zkoušek je zjištění základních předpokladů a schopností uchazeče.

Termíny přijímacího řízení pro studium v Jindřichově Hradci je 25.5. a 29.5.2023

čtvrtek 25.5.2023 

 • výtvarný, taneční, literárně-dramatický obor pro všechny děti od 5,00 let
 • hudební obor pro děti, kterým bude k 1.9.2023 5,00 – 5,99 let a pro děti, které mají odklad povinné školní docházky (tzv. 1. kolo zápisu do HO ZUŠ)
 • komplexní přípravné studium (KPS)

pondělí 29.5.2023

 • hudební obor pro děti, kterým bude k 1.9.2023 6,00 a více let mimo dětí, které mají odklad povinné školní docházky (tzv. 2. a 3. kolo zápisu do HO ZUŠ)

Termíny přijímacího řízení pro studium na pobočkách

Studená 31.5.2023 – 15:00 hod.

Nová Bystřice 31.5.2023 – 16:30 hod.

Kardašova Řečice 1.6.2023 – 16:00 hod.

Podrobné informace k jednotlivým oborům

Hudební obor (HO)

Upozorňujeme, že na klavír je velmi omezená kapacita.

Rozdělení jednotlivých kol zápisu do HO ZUŠ podle věku

 • pouze 1. kola zápisu do HO ZUŠ se účastní děti ve věku do 5,00-5,99 let k 1.9. daného školní roku + děti ve věku 6,00-6,99 let s odkladem povinné školní docházky
  • (V Jindřichově Hradci budou takto přijaté děti v dubnu či květnu daného školního roku absolvovat zkoušku k nástroji, který si v průběhu studia prvního ročníku přípravného studia vyberou. Rozsahem bude zkouška odpovídat 2. kolu zápisu (bez pohovoru) a proběhne v rámci výuky hudební nauky. Na základě výsledků budou žáci zařazeni do celkového pořadí uchazečů hlásících se k danému hudebnímu nástroji a případně k nástroji přijati až do naplněnosti kapacity daného hudebního oddělení. Na pobočkách toto opatření bude realizováno pouze v případě, že poptávka bude převyšovat kapacitní možnosti dané pobočky.)
 • pouze 2. kola zápisu do HO ZUŠ se účastní děti ve věku od 6,00 let k 1.9. daného školního roku
 • 2. a 3. kola zápisu do HO ZUŠ se účastní děti ve věku od 6,00 let k 1.9. daného školního roku se zájmem o sólový zpěv a hru na bicí

Rodiče s dětmi, které se účastní pouze 1. kola zápisu připraví jednu z těchto písní: 

 • Kočka leze dírou
 • Ovčáci čtveráci
 • Běží liška k Táboru

Rodiče s dětmi, které se účastní 2. kola zápisu připraví tyto písně:

 • Prší prší
 • Skákal pes

Rodiče s dětmi, které se účastní 3. kola zápisu pro sólový zpěv připraví tyto písně:

 • 1 lidová píseň zpaměti bez hudebního doprovodu mimo písní z 1. a 2. kola (při zkoušce může být uchazeč vyzván, aby píseň zazpíval i s klavírním doprovodem zkoušejícího)
 • 1-2 umělé písně zpaměti bez hudebního doprovodu (kdo si přinese hudební doprovod na USB, v mobilním telefonu apod., bude mít příležitost píseň zazpívat i s doprovodem)

Výtvarný obor (VO)

Přijímací řízení bude trvat max. 45 minut. Děti obdrží tužku a papír. Mladší děti budou kreslit na motivy pohádky, starší (od 10 let) budou kreslit zátiší.

Taneční obor (TO)

V tanečním oboru žádáme rodiče, aby dětem k přijímacímu řízení přibalili pohodlné oblečení (tepláky, legíny, tričko, ponožky). Zároveň žádáme rodiče, aby již při talentových zkouškách informovali paní učitelku o případných zdravotních potížích, neboť taneční obor je fyzicky náročnější aktivita (obecnou informaci o zdravotním stavu můžete podat již v on-line přihlášce).

Upozorňujeme rodiče, že přijímací řízení bude natáčeno z důvodu zodpovědného zhodnocení výkonů jednotlivých dětí. Záznam bude po ukončení přijímacího řízení smazán.

Literárně-dramatický obor (LDO)

V literárně-dramatickém oboru žádáme rodiče, aby děti oblékly do pohodlného oblečení (tepláky, legíny, tričko, zkouška bude probíhat ideálně na boso, nejsou tedy vhodné sukýnky a punčocháče)

Upozorňujeme rodiče, že přijímací řízení bude natáčeno z důvodu zodpovědného zhodnocení výkonů jednotlivých dětí. Záznam bude po ukončení přijímacího řízení smazán.

Komplexní přípravné studium (KPS)

Studium je určeno dětem, kterým je k 1.9. daného školního roku 5,00-5,99 let a mají zájem se seznámit se všemi uměleckými obory, které naše škola nabízí.