Pravidla přijímacího řízení do hudebního oboru

Komise se skládá z šesti učitelů hudebního oboru ZUŠ. Komise hodnotí jednotlivé úkoly (kritéria) bodovou škálou 15 – 0 bodů. Na základě získaných bodů stanoví komise pořadí uchazečů. Maximální celkový počet získaných bodů v 1. a 2. kole je 30. Minimální hranice pro přijetí žáka do ZUŠ je 18 bodů. Zároveň nesmí být hodnocení v jednom z kritérií 5 a méně bodů. Bodování 3. kola je upraveno níže.

1. kolo zápisu

Toto kolo je určeno dětem ve věku od 5.00 do 5.99 let k 1.9. daného školního roku a pro děti ve věku 6 let s odkladem povinné školní docházky.

Zkouška probíhá ve skupině šesti dětí, které po dvojicích absolvují motivační pohovor, zkoušku z rytmiky a zkoušku z intonace.

Požadavky k 1. kolu zápisu
 • uchazeč si připraví jednu lidovou píseň z tohoto výběru:
  • Kočka leze dírou
  • Ovčáci čtveráci
  • Běží liška k Táboru
Kritéria hodnocení
 • rytmické předpoklady
  • schopnost reprodukovat po zkoušejícím 5 rytmických modelů (1 takt)
 • intonační a sluchové předpoklady
  • zpěv jedné lidové písně bez doprovodu (viz. požadavky)
  • zpěv stejné lidové písně s klavírním doprovodem
  • opakování krátké melodie (kukačka)
 • motivační pohovor

2. kolo zápisu

Toto kolo je určeno dětem ve věku od 6.00 let k 1.9. daného školního roku (mimo dětí s odkladem povinné školní docházky).

Zkouška probíhá ve skupině šesti dětí, které po dvojicích absolvují motivační pohovor, zkoušku z rytmiky a zkoušku z intonace.

Požadavky k 2. kolu zápisu
 • uchazeč si připraví tyto lidové písně:
  • Prší prší
  • Skákal pes
Kritéria hodnocení
 • rytmické předpoklady
  • schopnost reprodukovat po zkoušejícím 5 rytmických modelů (2 takty)
 • intonační a sluchové předpoklady
  • zpěv jedné lidové písně bez doprovodu (viz. požadavky)
  • zpěv druhé lidové písně s klavírním doprovodem (viz. požadavky)
  • poznat chybu v melodii známé lidové písně
  • zopakovat tón zahraný na klavír
 • motivační pohovor
Bodová škála pro 1. a 2. kolo
 • rytmické předpoklady max. 15 bodů
 • intonační a sluchové předpoklady max. 15 bodů
 • motivační pohovor se neboduje

3. kolo zápisu – sólový zpěv

Toto kolo je určeno zájemcům, kteří si zvolí sólový zpěv. Zcela noví uchazeči musí absolvovat nejprve 2. kolo zápisu a po něm jdou k 3. kolu zápisu. (On-line přihlášku tedy vyplňují jen do 2. kola zápisu, k 3. kolu zápisu budou zařazeni vedením školy.) Stávající žáci hudebního oboru vyplňují on-line přihlášku také do 2. kola zápisu, nicméně budou absolvovat pouze 3. kolo zápisu, kam budou zařazeni vedením školy.

Požadavky ke zkoušce
 • 1 lidová píseň zpaměti bez hudebního doprovodu mimo písní z 1. a 2. kola (při zkoušce může být uchazeč vyzván, aby píseň zazpíval i s klavírním doprovodem zkoušejícího)
 • 1-2 umělé písně zpaměti bez hudebního doprovodu (kdo si přinese hudební doprovod na USB, v mobilním telefonu apod., bude mít příležitost píseň zazpívat i s doprovodem)
Kritéria hodnocení
 • hlasový materiál (barva a síla hlasu)
 • intonační a rytmické ztvárnění
 • výrazové pojetí
 • celkový dojem
Bodová škála pro 3. kolo zápisu – sólový zpěv
 • za každé kritérium max. 10 bodů

3. kolo zápisu – bicí nástroje

Toto kolo je určeno zájemcům, kteří si zvolí hru na bicí nástroje. Zcela noví uchazeči musí absolvovat nejprve 2. kolo zápisu a po něm jdou k 3. kolu zápisu. (On-line přihlášku tedy vyplňují jen do 2. kola zápisu, k 3. kolu zápisu budou zařazeni vedením školy.) Stávající žáci hudebního oboru vyplňují on-line přihlášku také do 2. kola zápisu, nicméně budou absolvovat pouze 3. kolo zápisu, kam budou zařazeni vedením školy.

Požadavky ke zkoušce
 • reprodukce 6 rytmických a 4 rytmicko-koordinačních modelů
Kritéria hodnocení
 • za každý model max. 3 body