POZOR NA ZMĚNU ČÍSLA ÚČTU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY I SPOLEČNOSTI PŘÁTEL ZUŠ V. NOVÁKA

Informace o přijímacím řízení

Studium na ZUŠ je podmíněné úspěšným absolvováním talentových zkoušek. Na tyto zkoušky není potřebná žádná příprava, jde pouze o zjištění základních předpokladů a schopností uchazeče. Vyplněním on-line přihlášky budete zařazení do databáze zájemců o studium na naší škole. Jako potvrzení přijetí Vaší přihlášky Vám přijde mail s termínem zkoušky, ID přihlášky, které budete potřebovat pro zjištění výsledků přijímacích zkoušek.

Žádáme Vás o dodržení Vámi vybraného času zkoušky. Šetříte tím svůj čas a přispíváte k hladkému průběhu celého dne, ve kterém přijímací zkoušky probíhají.

V tanečním oboru žádáme rodiče, aby dětem k talentovým zkouškám přibalili pohodlné oblečení (tepláky, tričko, ponožky). Zároveň žádáme rodiče, aby již při talentových zkouškách informovali paní učitelku o případných zdravotních potížích, neboť taneční obor je fyzicky náročnější aktivita.

Pro některé obory (sólový zpěv, bicí nástroje) probíhá talentový průzkum dvoukolově. Ke druhému kolu jsou uchazeči pozváni na základě výsledků prvního kola.

Děti, které k 1.9. daného roku dosáhnou právě 5 let, mohou navštěvovat přípravná studia jednotlivých oborů, nebo mohou zahájit studium všech čtyř uměleckých oborů v rámci komplexního přípravného studia (KPS.)

TERMÍNY A HARMONOGRAM TALENTOVÉHO PRŮZKUMU DO ZUŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

JINDŘICHŮV HRADEC – 27.5.2021

KARDAŠOVA ŘEČICE  – 31.5.2021 od 15:00       

NOVÁ BYSTŘICE – 28.5.2021 od 15:30

STUDENÁ – 28.5.2021 od 14:30

ČASOVÝ HARMONOGRAM TALENTOVÝCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21 – JINDŘICHŮV HRADEC

čtvrtek 27.5.2021

hudební obor: od 14:00 (zájemci obdrží mailem informaci o času konání zkoušky z důvodu plynulého průběhu zkoušek na základě odeslané on-line přihlášky)

výtvarný obor: začátek v  15:30 – prosím respektujte přesný čas zahájení zkoušek

taneční obor:  14:00 a v 16:00  – prosím respektujte přesné časy zahájení zkoušek 

literárně-dramatický obor: 13:30 a v 14:00 – prosím respektujte přesný čas zahájení zkoušek

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRO KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVNÉ STUDIUM (JINDŘICHŮV HRADEC) 

hudební obor: 12:00-13:30 (dojde k rozdělení do dvou skupin-jedna bude mít zkoušky pro hudební obor (45 minut) a druhá pro taneční obor (45 minut), poté se obě skupiny vystřídají

literárně-dramatický obor: 14:45-15:30

výtvarný obor: 13:45-14:30

taneční obor: 12:00-13:30 (dojde k rozdělení do dvou skupin-jedna bude mít zkoušky pohybové a druhá hudební, poté se obě skupiny vystřídají)

Náhradní termíny budou domlouvány individuálně pouze v případě, že rodič tuto skutečnost oznámí vedení školy nejpozději 26.5.2021. Náhradní termíny budou realizovány v průběhu prvního týdne v červnu.