Podpora financování úplaty za vzdělání ve školním roce 2023/2024 – Jihočeský kraj

Vážení rodiče,

Jihočeský kraj opět vypsal program na podporu aktivit dětí ve školním roce 2023/2024.

Příspěvek je určen dětem narozeným od 2.9.2005 do 1.9.2020, které mají trvalý pobyt v Jihočeském kraji, a žijí ve společné domácnosti, v níž je ke dni registrace dítěte: 

  • pobírána dávka „Přídavek na dítě“ nebo 
  • pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ nebo  
  • pobírána dávka „Příspěvek na péči“ na nezletilé dítě nebo 
  • pobírána dávka pěstounské péče „Odměna pěstouna“ nebo 
  • pobírána dávka pěstounské péče „Příspěvek při pěstounské péči“, 
  • a zároveň rodič/zákonný zástupce/pěstoun dítěte využívajícího podporovanou aktivitu není ke dni registrace dítěte v aplikaci déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Výše uvedené postačuje prokázat pouze u jednoho z rodičů/zákonných zástupců/pěstounů dítěte.


Kroužky pro Jihočechy