Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Dramatický obor

YouTube

Dokumenty ke stažení

Pobočky

Výsledky v soutěžích

Společnost přátel ZUŠ V.Nováka

Elektronická žákovská

Rozvrhy

Akademie umění třetího věku

GDPR

Hudební obor

Je největším oborem školy a zároveň oborem s nejdelší tradicí.

Jeho cílem je nejen příprava nejtalentovanějších žáků k dalšímu profesionálnímu studiu, ale především výchova kvalitních amatérských hudebníků se vztahem k hudebnímu dění a k aktivnímu muzicírování.

V hudebním oboru je možné navštěvovat výuku hry na tyto nástroje: 
 
Klávesové nástroje: klavír, varhany, cembalo, akordeon
Dechové a bicí nástroje: zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, baryton, pozoun, tuba, bicí
Smyčcové nástroje: housle, viola, violoncello, kontrabas
Strunné nástroje: kytara, elektrická kytara, basová kytara
Pěvecké oddělení: sólový a sborový zpěv

Specifikem hudebního oboru je individuální výuka - na jedné vyučovací hodině týdně se učitel věnuje pouze jednomu, výjimečně dvěma žákům. Výjimkou je sborový zpěv, který je vyučován ve skupině.

Součástí uvedených oborů je i výuka hudební nauky (povinná 5 let v 1. stupni základního studia) a komorní a souborové hry. Při škole pracují smyčcový orchestr, akordeonový soubor a další komorní soubory.

Ke studiu v hudebním oboru jsou přijímáni žáci od 5 let, ve zcela výjimečných případech i mladší.

Nejmenší děti navštěvují specializovanou třídu–přípravný ročník, kde si hravou formou osvojují základní hudební dovednosti a znalosti. Přípravné studium je ukončeno po 1 až 2 letech přijetím do 1. ročníku, při splnění talentových předpokladů dítěte. Nástroj si žáci volí podle svého zájmu a možností školy.

Základní studium od 1. ročníku se dělí na dva stupně,z nichž první trvá 7 let  a druhý 4 roky.

V prvních letech studia může škola za poplatek zapůjčit žákům většinu hudebních nástrojů, u studia v klavírním oddělení je podmínkou mít klavír doma.

Žáci se pravidelně účastní soutěží ZUŠ.

Zájemci o studium na konzervatořích a pedagogických školách jsou pečlivě připravováni k talentovým zkouškám. 

Nejbližší události

Školní rok 2017/2018

 • 1. pololeti
 • 4.9.2017 - 31.1.2018
 • podzimní prázdniny
 • 26. a 27.10.2017
 • vánoční prázdniny
 • 23.12.2017 - 2.1.2018
 • 2. pololeti
 • 1.2.2018 - 30.6.2018
 • pololetní prázdniny
 • 2.2.2018
 • jarní prázdniny
 • 12.2.-18.2.2018
 • velikonoční prázdniny
 • 29.3. - 30.3.2018
 • hlavní prázdniny
 • 2.7. - 31.8.2018

Máte dotazy?

Všechny připomínky
a dotazy směřujte na adresu info@zus-jhradec.cz

Archív nahrávek

Chcete si poslechnout nahrávky z koncertu?

Pokracujte zde