Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Dramatický obor

YouTube

Fotogalerie

Dokumenty ke stažení

Pobočky

Výsledky v soutěžích

Společnost přátel ZUŠ V.Nováka

Elektronická žákovská

Akademie umění třetího věku

GDPR

Soutěžní přehlídka populárního zpěvu 2020

O škole

Hlavním úkolem školy je poskytování základního uměleckého vzdělání, ktré sleduje přípravu talentovaných dětí pro budoucí amatérskou i profesionální uměleckou praxi. Český systém základního uměleckého školství je pro svou jedinečnost častým předmětem obdivu odborníků ze zahraničí.

Základní umělecké školy poskytují zcela mimořádnou kvalitu výuky. Tímto se zásadně liší od různých zájmových kroužků a jiných podobných aktivit. 

Základní seznámení

Naše ZUŠ Vítězslava Nováka je čtyřoborovou uměleckou školou a je zřizována Krajským úřadem v Českých Budějovicích.

V současné době k nám dochází kolem 900 žáků, které vyučuje 40 učitelů v hudebním výtvarném, tanečním a literárně dramatickém oboru.

Naším cílem je vychovat z našich žáků takové jedince, kterým se umění stane součástí života a jejich životní potřebou.

Studium na ZUŠ se dělí na:

- přípravné studium - má nejvýše 2 ročníky a je určeno žákům od 5 let

- základní studium I. stupně - má 4 až 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let věku.

- základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věku

- studium pro dospělé - má nejvýše 4 ročníky

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné absolvování talentové zkoušky.

Reprezentace školy

Základní umělecká škola V. Nováka poskytuje svým žákům množství příležitostí k prezentaci jejich práce.

Pro muzikanty pořádá každý měsíc koncert žáků hudebního oboru v sále ZUŠ, v každém pololetí pronajímá prostory (Kaple sv. Maří Magdalény, Rytířský sál Státního hradu a zámku J. Hradec) k vánočnímu a závěrečnému koncertu žáků ZUŠ, absolventi hudebního oboru vystupují v těchto prostorech při svých absolventských koncertech. Kromě toho pořádají koncerty i jednotlivá oddělení a dvakrát do roka se koná třídní besídka každé třídy vyučujících hudebního oboru.

Výtvarníci se prezentují na výstavě prací v závěru školního roku, podobně to je u tanečního a literárně-dramatického oboru.

Žáci všech oborů vystupují i na řadě vernisáží, plesů a jiných společensko-kulturních akcích.

Samostatnou kapitolou jsou soutěže žáků základních uměleckých škol, kde ve všech oborech získávají naši žáci četná ocenění.

Ve spolupráci se Společností Vítězslava Nováka při ZUŠ obohacuje škola i kulturní život města pořádáním akcí přesahujících rámec samotné školy. Jedná se některé koncerty (J. Pazour, Š. Rak, M. Tesař, orchestr TUTTI Třešť....), výstavy (skupina Tolerance), hudebně-dramatické večery (D. Dobiáš, J. Vodňanský, L. Frej), festivaly (Jindřichohradecká akordeonová přehlídky, Dadainspirační dny), besedy (P. Šporcl, Z.Růžičková), soutěže (ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře), semináře pro žáky (J.Ostrý, L.Šabaka) a letní kursy (Orpheon Summer Academy, Martinů kvarteto).

Všechny tyto akce jsou otevřené veřejnosti a rádi Vás na nich přivítáme.

Historie školy a její budovy

Ve školním roce 1939-1940 byla založena v Jindřichově Hradci Městská hudební škola, a to na popud učitele hudby a jindřichohradeckého rodáka Leopolda Janů.

Na návrh zakladatele školy byla pojmenována po hudebním skladateli Vítězslavu Novákovi, který v Jindřichově Hradci prožil svá studentská léta jako žák zdejšího gymnázia.

V září 1939 bylo zapsáno 58 žáků a vyučovalo se pouze hře na housle a klavír.

Škola se postupně rozrůstala. S novými učiteli přicházela i možnost výuky jiných nástrojů (1948 – dechové nástroje, 1950 – akordeon, 1952 – zpěv, 1958 - žestě, 1959 – kytara, 1973 – violoncello).

Odškolního roku 1971-1972 nesla škola název Lidová škola umění (odtud dodnes někdy používané „liduška“)

V roce 1973 bylo na škole započato s výučováním výtvarného oboru.

V roce 40.založení školy (1979) působilo na škole již 18 stálých a 4 externí učitelé. Škola v té době měla 433 žáků v hudebním a 31 ve výtvarném oboru. Vyučovalo se tehdy také na pobočkách ve Studené (dosud) a v Nové Bystřici (v roce 1994 zrušena).

Ve školním roce 1992-93 se otevřela možnost studovat na ZUŠ literárně-dramatický obor a o rok později obor taneční.

Tím se ZUŠ stala plně fungující čtyřoborovou školou.

 

ZUŠ Vítězslava Nováka

 

Městská hudební škola měla pro svou činnost pronajaty dvě místnosti v bývalém veslařském a bruslařském klubu VAJGAR.

V roce 1945 byla škola přestěhována na Zákostelské náměstí do bývalé učňovskéškoly.

Dne 13.srpna 1946 rozhodla rada tehdejšího MNV přestěhovat školu do historické budovy v Janderově ulici, kde je její sídlo dosud (s výjimkou let 1990-1993, kdy probíhala celková rekonstrukce).

Renesanční, původně zvaný Čechovský, pak Zeisův dvůr – dnes ZUŠ, pochází z 16.století. Tehdy patřil Janu Čechovi z Kozmáčova. Dům měnil několikrát majitele.

Roku 1812 zde byla lékárnická zahrada, proto byl nazýván „Apatykářským dvorem“.

Roku 1874 koupila dvůr obec a postupně se zde vystřídala dívčí škola, tkalcovská škola, opatrovna, sirotčinec i vojenské skladiště.

Od roku 1946 je tento dvůr s bohatou historií centrem uměleckého vzdělávání v Jindřichově Hradci a díky rozsáhlým rekonstrukcím (1990-1995) slouží dnes jeho prostory všem čtyřem oborům ZUŠ.

 

Ředitelé:

 

1.   Ferdinand Klein – housle 1939 – 1940
2.   Jaroslav Bílý – housle 1941 – 1945
3.   Martin Charvát – housle 1945 – 1959
4.   František Havlíček – lidové nástroje 1959 – 1960
5.   Dr. Leopold Havel – housle 1960 – 1969
6.   Jiřina Hancová – klavír 1969 – 1978
7.   Emil Snížek – klavír 1978 – 1986
8.   Karel Tůma – žestě 1986 – 1988
9.   Václav Dittrich – klarinet 1988 – 1991
10. Ilona Průšová – violoncello 1991 – 1991 (18.2.-30.6. – pověřena řízením)
11. Miroslav Chytka – housle 1991 – 1992
12. Mgr. Jarmila Kulhavá – výtvarnice 1992 – 2012
13. MgA. Vojtěch Maděryč – literárně-dramatický obor 2012 -

 

 

Nejbližší události

20.09.2020 15:00

Pohádky na ZUŠ

další termíny: 20.9.2020 Sněhurka 18.10.2020 Kyklopci 8.11.2020 Král Karel 13.12.2020 Vánoční příběh

Školní rok 2019/20

1. pololeti: 2.9.2019 - 30.1.2020
podzimní prázdniny: 29. a 30.10.2019
vánoční prázdniny: 23.12.2019 - 3.1.2020
2. pololeti: 1.2.2020 - 30.6.2020
pololetní prázdniny: 31.1.2020
jarní prázdniny: 24.2.- 1.3.2020
velikonoční prázdniny 9.4. a 10.4.2020
hlavní prázdniny 1.7. - 31.8.2020

Máte dotazy?

Všechny připomínky
a dotazy směřujte na adresu info@zus-jhradec.cz

Archív nahrávek

Chcete si poslechnout nahrávky z koncertu?

Pokracujte zde