Komplexní přípravné studium pro předškolní děti

Pokud máte zájem o studium v jednotlivých oborech, informace o KPS nejsou určeny pro vás. Přihlášku do jednotlivých oborů dle vlastního výběr můžete provést on-line přihláškou.

JAK TO FUNGUJE

Do programu můžete přihlásit své dítě, kterému je nejpozději k 1. září daného roku právě pět let. Takové dítě se může stát žákem Základní umělecké školy Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci, když splní podmínky talentového průzkumu

V případě, že budete mít zájem o komplexní estetickou výchovu, bude vaše dítě navštěvovat všechny čtyři umělecké obory tj. hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický. V součtu je to 6,5 vyučovacích hodin po 45 minutách týdně (+ 45 minut sborového zpěvu v rámci nepovinného předmětu). Nicméně děti mohou navštěvovat také přípravné studium jen pro některý z uměleckých oborů (pak se nehlásí do KPS ale do jednotlivých oborů).

Časové dotace jednotlivých oborů:

hudební 1 hodina (45 minut) hudební nauky (+ 45 minut sborového zpěvu v rámci nepovinného předmětu dle vlastního uvážení rodičů)

výtvarný 3 hodiny (135 minut)

taneční 1 hodina (45 minut)

literárně-dramatický 1,5 hodiny (70 minut). 

Program bude otevřen formou samostatné skupiny pouze v případě, že bude dostatek zájemců (min. 10, max. 20 žáků). V případě, že bude méně zájemců, bude skupina doplněna jinými žáky jednotlivých oborů zařazených do přípravného studia. On-line přihlášku ke studiu na naší škole naleznete v sekci přijímací řízení. (V případě zájmu o komplexní přípravné studium vyplňte v přihlášce obor “hudební” a ve studijním zaměření “Komplexní přípravné studium”.)

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ORGANIZACE VÝUKY

Pondělí 1,5 hodiny 1. hodina 2. hodina 3. hodina
12:40-13:50 14:15-15:00 15:00-15:45 15:45-16:30
literárně-dramatický obor výtvarný obor
Čtvrtek 1 hodina 1. hodina 2. hodina
12:45-13:30 13:50-14:35 14:50-15:35
taneční obor hudební obor – hudební nauka hudební obor – pěvecký sbor

 

(doporučeno)

   

Náplň výuky se zásadně neliší od běžných přípravných ročníků jednotlivých oborů. Výhodou programu je, že děti rozvíjí své vlohy komplexně ve všech uměleckých oborech a prochází společnými motivacemi a tématy práce, které ve výsledku tvoří smysluplný celek (např. téma: roční období, příroda kolem nás, lidské tělo a co všechno dovede…). Bližší informace o školním vzdělávacím programu naleznete v sekci dokumenty ke stažení.

O děti bude po celou dobu výuky postaráno, přesuny v rámci jednotlivých oborů budou zajišťovat naši učitelé. Nedílnou součástí výuky jsou přestávky v blocích výuky tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru.

KOLIK TO STOJÍ

Studium na naší škole je zpoplatněno a v součtu by rodič za své dítě zaplatil dle stanovené výše úplaty 5.350 za pololetí. (Hudební obor 1.100 Kč, výtvarný obor 1.650 Kč, taneční obor 1.200 Kč, literárně-dramatický obor 1.400 Kč). Protože jde o komplexní výchovu, která je náročná jak pro dítě, jeho volný čas i čas jeho rodičů, nechceme tuto náročnost přenášet ještě do finanční oblasti. Úplata je tedy upravena na částku 2.800 za pololetí a platí pouze pro žáky navštěvující všechny čtyři obory. V případě ukončení studia v jednom či více oborů, nemůže být sleva poskytnuta a rodič je povinen doplatit úplatu za zbylé obory, které dítě navštěvuje. V případě, že by po ukončení studia více oborů vznikl přeplatek, tento se nevrací.

KDY A JAK SE DOZVĚDĚT VÍC

Ve středu 10. května 2023 v 17:00 proběhne informativní schůzka v prostorách naší školy v Jindřichově Hradci (1. patro hlavní budovy, učebna č. 9 p. Mikula). Na této informativní schůzce rodičům vše vysvětlíme osobně a zodpovíme případné dotazy. Přijímací zkoušky proběhnou 25. května 2023.

V případě dotazů a podnětů můžete také napsat mail (kps@zus-jhradec.cz), na který vám rádi odpovíme.

V případě, že jste rozhodnuti se účastnit talentového průzkumu do tohoto přípravného studia, vyplňte on-line přihlášku ke studiu na naší škole, kterou naleznete na webu školy v sekci přijímací řízení.