Evidovaní zájemci o Akademii umění III. věku (III. cyklus 2022-2024)

Tato tabulka slouží zájemcům o Akademii umění III. věku k tomu, aby si mohli zkontrolovat, že jejich přihlášku jsme zaevidovali. Neznamená to však, že jsou do III. cyklu přijati, neboť sběr přihlášek bude ukončen až 30.6.2022. Až po té bude možno přihlášky zpracovat, zkontrolovat kapacity jednotlivých oborů a vytvořit seznam účastníků III. cyklu akademie.