POZOR NA ZMĚNU ČÍSLA ÚČTU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY I SPOLEČNOSTI PŘÁTEL ZUŠ V. NOVÁKA

Zápis do skupin v hudební nauce pro školní rok 2021/2022

Již tradičně bude probíhat zápis do skupin v hudební nauce formou elektronického formuláře.

Za tímto účelem v neděli 29. srpna 2021 v 9:00 umístíme na webové stránky školy dotazník, kde budete mít možnost zapsat Vaše dítě do odpovídajícího ročníku a dle vlastního uvážení zvolit den a čas výuky dle předběžného rozvrhu výuky, který na webové stránky umístíme do konce června 2021. 

Do skupiny bude možno přihlásit maximálně 8 žáků (v některých případech budou nastaveny limity vyšší). V případě, že Vaše dítě přihlásíte do skupiny a vejdete se do limitu počtu žáků u skupiny, budete do této skupiny závazně přijati. (V takovém případě se již nebudete muset dostavovat v hudební nauce k zápisu do školy.) Po naplnění kapacity skupiny již nebudete moci své dítě do této skupiny zapsat a bude třeba se k zápisu dostavit osobně ve středu 1. 9. 2021 od 8:00, kde budete umístění Vašeho dítěte konzultovat s vyučujícími hudební nauky.

Formulář k přihlášení do hudební nauky spolu se seznamy žáků s přiřazenými ročníky a předběžné rozvrhy v hudební nauce budou k dispozici na webových stránkách školy od neděle 29. srpna 2021 od 9:00. Sledujte prosím naše webové stránky.

Věříme, že i pro školní rok 2021/2022 se nám tento postup osvědčí a přispěje tak k efektivitě naší práce a k Vaší spokojenosti při organizováni výuky na naší škole.