Provoz školy se od 4.1.2021 bude řídit aktuálním stupněm PES. V současné době je to 5. stupeň a veškerá výuka bude realizována distanční formou.

Úplata za vzdělání 2. pololetí 2020/2021

Vážení rodiče,

množí se dotazy k úpravě výše úplaty za vzdělání pro druhé pololetí školního roku 2020/2021. Rozumíme oprávněnosti těchto dotazů, nicméně není to věc, kterou bychom mohli řešit z pozice vedení školy tak jednoduše, jak by se zdálo.

Z právního rozboru Asociace základních uměleckých škol vyplývá, že ředitel školy nemůže výši školného upravovat v průběhu školního roku a nemůže ani poskytovat žádné formy slevy.

Pokud Vás tato problematika zajímá, věnujte prosím pozornost přílohám níže.