Termíny scénického šermu pro 2. pololetí 2022/2023

Vypsali jsme další termíny scénického šermu. Jedná se o soboty 9:00-12:00.