Soutěžní přehlídka populárního zpěvu základních uměleckých škol

Základní umělecká škola v Jindřichově Hradci, Janderova 165/II., ve spolupráci s oddělením populární hudby Pražské konzervatoře, pořádá 1.ročník soutěžní přehlídky populárního zpěvu ZUŠ.

Přehlídka proběhne v sobotu 5. listopadu 2022 v KD Střelnice.

Cíle této přehlídky jsou především pedagogické, přehlídka by měla posloužit pedagogům k možnosti porovnat výsledky své práce v oblasti výuky populárního zpěvu, včetně diskuze o různých metodách, přístupech a možnostech výběru repertoáru pro různé věkové kategorie. Pro žáky je přehlídka inspirativní možností porovnat své výkony s vrstevníky, kteří studují populární zpěv na stejném typu školy. Cílem dlouhodobějším, je vytvoření základny pro sdílení kontaktů mezi pedagogy vyučujícími populární zpěv v Jihočeském kraji.

Přehlídka se koná za finanční podpory Jihočeského kraje.