Projekt Vzdělávání v ZUŠ II

Naše škola čerpá dotaci v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I. Financujeme tak projekt Vzdělávání v ZUŠ II. , jehož cílem je osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků a spolupráce s rodiči a veřejností.