Přihláška do III. cyklu Akademie umění III. věku

Akademie umění třetího věku je určena pro osoby v postproduktivním věku, tj. pro seniorky, seniory a občany ve věku 55+. Poskytne jim odborné studium ve všech uměleckých oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Zájemcům umožní smysluplné a aktivní naplnění volného času specificky zaměřeným studiem, které bude vhodně naplňovat jejich potřeby, a to jak psychické- tvořivost, seberealizace, uplatnění, tak sociální- navázání nových kontaktů s vrstevníky podobných zájmů, veřejné vystupování apod.

Cílem Akademie je motivovat občany seniorského věku k aktivnímu přístupu k životu a posílení jejich duševní i fyzické kondice prostřednictvím umění. V Jindřichově Hradci tak vznikne komplexně pojatá veřejná instituce, která bude otevřená pro umělecké vzdělávání všech generací, což je v porovnání s většinou jiných měst v České republice ojedinělé.