Elektronický zápis do hudební nauky pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

Již tradičně bude probíhat zápis do skupin v hudební nauce formou elektronického formuláře.

Za tímto účelem v neděli 28. srpna 2022 v 9:00 umístíme na webové stránky školy formulář, kde budete mít možnost zapsat Vaše dítě do odpovídajícího ročníku a dle vlastního uvážení zvolit den a čas výuky dle předběžného rozvrhu výuky, který na webové stránky umístíme do konce června 2022. 

Do skupiny bude možno přihlásit maximálně 10 žáků (v některých případech budou nastaveny limity vyšší). V případě, že Vaše dítě přihlásíte do skupiny a vejdete se do limitu počtu žáků u skupiny, budete do této skupiny závazně přijati. (V takovém případě se již nebudete muset dostavovat v hudební nauce k zápisu do školy.) Po naplnění kapacity skupiny již nebudete moci své dítě do této skupiny zapsat a bude třeba se k zápisu dostavit osobně ve čtvrtek 1. 9. 2022 od 8:00, kde budete umístění Vašeho dítěte konzultovat s vyučujícími hudební nauky.

Formulář k přihlášení do hudební nauky spolu se seznamy žáků s přiřazenými ročníky a předběžné rozvrhy v hudební nauce budou k dispozici na webových stránkách školy již v průběhu srpna. Sledujte prosím průběžně naše webové stránky.

Věříme, že i pro školní rok 2022/2023 se nám tento postup osvědčí a přispěje tak k efektivitě naší práce a k Vaší spokojenosti při organizováni výuky na naší škole.

Náš dodavatel softwarového řešení školní matriky zdokonalil svůj systém on-line zápisu do rozvrhů v prostředí elektronické žákovské. Zápis pro školní rok 2023/2024 proběhne v novém prostředí, které bez elektronické žákovské nebude možný.

Bližší informace rádi poskytneme osobně či mailem.