Adventní koncert pro Okna

Rotary Club Jindřichův Hradec ve spolupráci se ZUŠ a Společností přátel ZUŠ Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec pořádají benefiční koncert pro Okna. Adventní koncert se uskuteční 7. prosince v 17 hod. v Divadelním sále KD Střelnice.

  • organizace Otevřená OKNA podporuje osoby se zdravotním postižením, rodiny a seniory v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst.