Taneční obor 2020/2021

Literárně-dramatický obor 2020/2021

Výtvarný obor 2020/2021

Hudební nauka 2020/2021

KPS 2020/2021

Smyčcový orchestr M. Chytka

Smyčcový orchestr H. Stráníková

Kytarový orchestr

Sbor

Akordeonový soubor