Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Dramatický obor

YouTube

Fotogalerie

Dokumenty ke stažení

Pobočky

Výsledky v soutěžích

Společnost přátel ZUŠ V.Nováka

Elektronická žákovská

Akademie umění třetího věku

GDPR

Soutěžní přehlídka populárního zpěvu 2020

Soutěžní přehlídka populárního zpěvu 2020

 

Soutěžní přehlídka populárního zpěvu jihočeských ZUŠ, která se měla konat 23.5. 2020, je z důvodu koronavirové krize zrušena a přesouvá se na příští školní rok.O novém termínu budou účastníci včas informováni.

 

 

Základní umělecká škola v Jindřichově Hradci, Janderova 165/II., ve spolupráci s oddělením populární hudby Pražské konzervatoře, pořádá 1.ročník soutěžní přehlídky populárního zpěvu jihočeských ZUŠ, který navazuje na 0. ročník z roku 2016.

 

Cíle této přehlídky jsou především pedagogické, přehlídka by měla posloužit pedagogům k možnosti porovnat výsledky své práce v oblasti výuky populárního zpěvu, včetně diskuze o různých metodách, přístupech a možnostech výběru repertoáru pro různé věkové kategorie. Pro žáky je přehlídka inspirativní možností porovnat své výkony s vrstevníky, kteří studují populární zpěv na stejném typu školy. Cílem dlouhodobějším, je vytvoření základny pro sdílení kontaktů mezi pedagogy vyučujícími populární zpěv v Jihočeském kraji.

Přehlídka navazuje na 0. ročník, který proběhl v Jindřichově Hradci v roce 2016, přičemž výhledově se počítá s 3-4 letým intervalem – podobně jako je tomu u soutěží MŠMT (přehlídka populárního zpěvu bude probíhat v letech, kdy se nekonají soutěže MŠMT v sólovém zpěvu).

 

 

 

PROPOZICE SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY JIHOČESKÝCH ZUŠ

 

Organizátor:

Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Janderova 165/II.

 

ředitel školy:

MgA. Vojtěch Maděryč, tel.775 244 912; maderyc@zus-jhradec.cz

 

zástupce ředitele:

Bc. Marián Mikula, tel.774 361 910; mikula@zus-jhradec.cz

 

Zaměření přehlídky:

Přehlídka je zaměřena na moderní populární hudbu (pop, folk, country, jazz, muzikál, soul, rock, šanson a další).

 

Podmínkou účasti je zpěv na mikrofon. Jednotlivé žáky nebude uvádět moderátor, ale uvedou se sami (jméno, příjmení, píseň, případně korepetitor, nebudou uvádět ZUŠ).

Přehlídky se mohou účastnit jen žáci jihočeských základních uměleckých škol, přehlídka se týká pouze sólových výkonů takových žáků.

 

Termín a místo přehlídky:

23.5.2020 sál ZUŠ Jindřichův Hradec, Janderova 165/II.

Přehlídka se bude konat ve čtyřech věkových kategoriích. Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující rok narození žáka.  Žánrové kategorie nejsou stanoveny, soutěž je zaměřena na moderní populární hudbu jako celek. Dívky i chlapci soutěží spolu, v jednotlivých kategoriích budou žáci vystupovat podle abecedy (A – Z).

 

1. Kategorie: žáci do věku 13 let (rok narození 2007 a výše)

2. Kategorie: žáci ve věku 14 – 16 (rok narození 2004 - 2006)

3. Kategorie: žáci ve věku 17 – 19 (rok narození 2001 - 2003)

4. Kategorie: žáci ve věku 20 let a více (rok narození 2000 a níže)

 

Repertoár:

2 písně do 7 minut, z toho jedna píseň česky, druhá v libovolném jazyce, obě v libovolné tónině (tónina nemusí být originální)

 

Doprovod:

K doprovodu je možno použít klavír, ale i jiný akustický nebo elektronický hudební nástroj, žák se může i sám doprovodit. Je také možno použít playback. Úroveň doprovodu jako takového není součástí hodnocení žáka, ani se nehodnotí samostatně.

 

Hodnocení přehlídky:

Porota bude složená  ze tří pedagogů populárního zpěvu či jiných kvalifikovaných odborníků. Bude hodnotit momentální výkon soutěžícího, jeho pěveckou techniku, celkovou muzikalitu, osobitost a stylovost interpretace a hudební vyspělost přiměřenou dané kategorii. Jednání poroty je neveřejné, výstupem jsou pouze výsledky. K hodnocení se použijí tzv. pásma (zlaté, stříbrné, bronzové).

Před vyhlášením výsledků proběhne krátký seminář zúčastněných pedagogů s porotou.

 

Technické zázemí:

Po dobu přehlídky bude k dispozici zvukař s ozvučením, klavír, případně stage piano. Před zahájením přehlídky proběhnou zvukové zkoušky.

 

Přihláška:

Přihláška bude probíhat formou on-line formuláře umístěného na webu školy (www.zus-jhradec.cz). Termín pro odeslání přihlášek je do 20.4.2020, obdržení přihlášek bude potvrzeno notifikačním mailem zaslaným na email uvedený v on-line formuláři. Organizátor si vyhrazuje právo ukončit příjem přihlášek dříve v případě velkého počtu zájemců.

Pokud bude jako doprovod zvolen playback, zašle vysílající škola příslušný soubor s hudebním podkladem emailem na adresu lamac@zus-jhradec.cz také do 20.4.2020. Pokud bude velikost souboru větší než 5 MB, nebude tvořit přílohu e-mailu, ale do e-mailu se uvede odkaz na Úschovnu nebo jiné veřejně sdílené úložiště. Zvukař tedy bude mít k dispozici nahrávky předem.

 

Účastnický poplatek:

Účastnický poplatek je stanoven na 400 Kč na každého účastníka soutěže. Účastnický poplatek bude zaplacen na účet školy číslo 1001140739/7940 pod vs (IČO vysílající školy) nejpozději do 30.4.2020

 

Informace:

Po zpracování přihlášek bude na základní umělecké školy rozeslán harmonogram zvukových zkoušek, harmonogram soutěže, složení poroty, informace o rozdělení učeben k rozezpívání a o dalších organizačních záležitostech.

 

Těšíme se na Vás a na Vaše žáky.


 

Nejbližší události

20.09.2020 15:00

Pohádky na ZUŠ

další termíny: 20.9.2020 Sněhurka 18.10.2020 Kyklopci 8.11.2020 Král Karel 13.12.2020 Vánoční příběh

Školní rok 2019/20

1. pololeti: 2.9.2019 - 30.1.2020
podzimní prázdniny: 29. a 30.10.2019
vánoční prázdniny: 23.12.2019 - 3.1.2020
2. pololeti: 1.2.2020 - 30.6.2020
pololetní prázdniny: 31.1.2020
jarní prázdniny: 24.2.- 1.3.2020
velikonoční prázdniny 9.4. a 10.4.2020
hlavní prázdniny 1.7. - 31.8.2020

Máte dotazy?

Všechny připomínky
a dotazy směřujte na adresu info@zus-jhradec.cz

Archív nahrávek

Chcete si poslechnout nahrávky z koncertu?

Pokracujte zde