Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Dramatický obor

YouTube

Fotogalerie

Dokumenty ke stažení

Pobočky

Výsledky v soutěžích

Společnost přátel ZUŠ V.Nováka

Elektronická žákovská

Akademie umění třetího věku

GDPR

Soutěžní přehlídka populárního zpěvu 2020

● Pěvecké oddělení

Sólový zpěv klasický a populární

Máte zájem se u nás učit?

Zpěváčky přijímáme malé (ze základní školy) i větší (středoškoláky a vysokoškoláky), je možné domluvit se a přijít nám předzpívat kdykoliv během školního roku nebo počkat na přijímací zkoušky, které probíhají každoročně, většinou v měsíci květnu. Stačí připravit si 1 lidovou a 1 umělou píseň.

Co potřebují zpěváčci ke studiu zpěvu na ZUŠ?

Zdravý, příjemně zabarvený hlas, hudební sluch, rytmické cítění, smysl pro některý styl hudby, správnou výslovnost, chuť zpívat a poznávat nové věci. Důležitá je také ochota věnovat zpívání alespoň malou část svého volného času.

Co nabízíme?

Seznámení s různými hudebními žánry (klasická hudba, pop, jazz, swing, muzikál, rock, soul, country…),přirozené rozvíjení hudebního cítění a muzikality u dětí. Důraz klademe zejména na osvojení správného dýchání a kultivovaného hlasového projevu (zpěvního i mluvního). Součástí studia je i výchova k hlasové hygieně a zvyšování psychické odolnosti (odbourávání trémy, pódiové vystupování..), což si děti ověřují např. při veřejných koncertech školy.

U starších dětí (po mutaci) začíná práce na rozvíjení hlasového materiálu, což zahrnuje dechovou, hlasovou a artikulační techniku. V tomto období se také děti rozhodují, k jakému žánru budou směřovat, zda ke klasické, či populární hudbě. Studium u nás zahrnuje i techniku zpěvu na mikrofon, základy interpretace písňových žánrů, metodiku zpěvu a hudební teorii.

Koníček nebo profesionální studium?

Protože pro nás je hudba povoláním i koníčkem, snažíme se, aby také naši žáci měli nejen správné pěvecké návyky a dovednosti, ale zpěv a hudba se pro ně stala součástí jejich života, příjemnou zálibou i způsobem seberealizace. Pokud se někdo rozhodne studovat zpěv profesionálně, připravíme ho na přijímací zkoušky všech typů uměleckých škol (konzervatoře, pedagogickéškoly, fakulty…).

Jak se u nás studuje?

Výuka probíhá podle ŠVP, osnov a učebních plánů MŠMT individuálně nebo v kroužcích v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně, ve výjimečných případech v rozšířeném vyučování (1,5-2h týdně). Studium je rozděleno do dvou stupňů

(I. trvá 7 let, II. 4 roky), studenti nad 15 let jsou zařazeni rovnou do II. stupně a po jeho absolvování mají možnost ještě pokračovat ve studiu pro dospělé (maximálně 4 roky). Každý stupeň studia je zakončen absolventským koncertem nebo zkouškou. Rovněž na konci každého školního roku se skládá postupová zkouška do vyššího ročníku. Souběžně se zpěvem žáci navštěvují hodiny hudební nauky a od 4.ročníku studia si musí přibrat i komorní nebo sborový zpěv.

Sborový zpěv

Dětský pěvecký sbor ZUŠ pracuje ve škole od školního roku 2004/2005. Žáci se zde setkávají se základy sborového zpěvu v jednohlasu, ale i vícehlasu. Osvojují si základní pěvecké návyky. Učí se společné práci v kolektivu. Členem sboru se může stát každý žák hudebního oboru v rámci výuky svého nástroje. Ostatní děti mohou být členy sboru po vykonání talentové přijímací zkoušky do sboru a po zaplacení příslušného školného.

 

Vyučující: Hana Fryčová, Lea Mikulová

Nejbližší události

20.09.2020 15:00

Pohádky na ZUŠ

další termíny: 20.9.2020 Sněhurka 18.10.2020 Kyklopci 8.11.2020 Král Karel 13.12.2020 Vánoční příběh

Školní rok 2019/20

1. pololeti: 2.9.2019 - 30.1.2020
podzimní prázdniny: 29. a 30.10.2019
vánoční prázdniny: 23.12.2019 - 3.1.2020
2. pololeti: 1.2.2020 - 30.6.2020
pololetní prázdniny: 31.1.2020
jarní prázdniny: 24.2.- 1.3.2020
velikonoční prázdniny 9.4. a 10.4.2020
hlavní prázdniny 1.7. - 31.8.2020

Máte dotazy?

Všechny připomínky
a dotazy směřujte na adresu info@zus-jhradec.cz

Archív nahrávek

Chcete si poslechnout nahrávky z koncertu?

Pokracujte zde