Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Dramatický obor

YouTube

Fotogalerie

Dokumenty ke stažení

Pobočky

Výsledky v soutěžích

Společnost přátel ZUŠ V.Nováka

Elektronická žákovská

Akademie umění třetího věku

GDPR

Soutěžní přehlídka populárního zpěvu 2020

● Oddělení klávesových nástrojů

2019/2020

Čtyřruční klavír Pondělí 18:00 - 18:45 Bazáková
 
Úterý 17:15 - 18:00 Dubenská
Čtvrtek 15:55 - 16:40 Paichl
Doprovody a základy improvizace Čtvrtek 15:50 - 16:40 Sládek

 

Předběžný rozvh akordeonového souboru:

ÚTERÝ
15:30-16:15

 

 

Toto oddělení má na naší škole dlouhou tradici, vždy patřilo k největším – co do počtu žáků i učitelů .

A může se pochlubit i dobrými výsledky. Mnoho našich absolventů – klavíristů - se hudbě věnuje profesionálně, žáci se pravidelně zúčastňují soutěží ZUŠ.

V současné době se naškole vyučují tyto klávesové nástroje:

klavír, varhany, cembalo a akordeon

KLAVÍR

Podmínkou přijetí do klavírního oddělení je vlastní nástroj.

Výuka začíná v přípravném studiu v "kroužcích" (v jedné vyučovací hodině je více žáků). Dále se studium dělí na dva stupně. První trvá 7 let (po každém školním roce žák vykoná postupovou zkoušku), druhý 4 roky, oba stupně žák zakončí absolventským koncertem.

V průběhu výuky hrají žáci nejen sólově, ale i čtyřručně a věnují se i komorní hře. Veřejně vystupují nejméně dvakrát ve školním roce a to ve škole i mimo ni. 

Vyučující: Vita Bazáková, Yvetta Dubenská, Jana Krausová, Hana Fryčová, Antonie Lamačová,  Aleš Paichl,  Dita Halamková, MgA.Jiří Pazour 

VARHANY

Hra na varhany se na naší škole vyučuje od září 2006. Podmínkou studia je souběžné studium hry na klavír. Během studia se žáci seznámí s literaturou různých hudebních období, osvojí si způsob hry na varhany, včetně pedálové techniky. V případě zájmu, je možné výuku zaměřit také na využití varhan při bohoslužbách.

Vzhledem k tomu, že škola zatím nevlastní svůj nástroj, probíhá v současnosti výuka hry na varhany s laskavým svolením Muzea Jindřichohradecka v kostele sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci.

Je vhodné, aby případní zájemci o studium varhan měli přístup k varhanám v místě svého bydliště nebo v jeho blízkosti, protože škola nemůže zajistit „cvičný“ nástroj.

AKORDEON

Výuku akordeonu navštěvují žáci od 6 let. Pro začínající hráče máme k dispozici nástroje k zapůjčení.

Studium probíhá ve dvou stupních – I. stupeň trvá 7 let, II. stupeň 4 roky. Každý stupeň studia se uzavírá veřejným vystoupením, kromě toho na konci každého ročníku vykonává žák postupovou zkoušku.

Od třetího ročníku se žáci zapojují do komorní a souborové hry a zúčastňují se veřejných vystoupení a soutěží ZUŠ. Právě v soutěžích patří naši akordeonisté k absolutní špičce a získávají ocenění na všech úrovních, od okresu až po celorepubliková klání. Kromě toho se prezentují dvakrát ročně na samostatném akordonovém koncertě.

Vyučující: Kristina Fajkusová

 

CEMBALO

Vyučující: Aleš Paichl

 

Nejbližší události

20.09.2020 15:00

Pohádky na ZUŠ

další termíny: 20.9.2020 Sněhurka 18.10.2020 Kyklopci 8.11.2020 Král Karel 13.12.2020 Vánoční příběh

Školní rok 2019/20

1. pololeti: 2.9.2019 - 30.1.2020
podzimní prázdniny: 29. a 30.10.2019
vánoční prázdniny: 23.12.2019 - 3.1.2020
2. pololeti: 1.2.2020 - 30.6.2020
pololetní prázdniny: 31.1.2020
jarní prázdniny: 24.2.- 1.3.2020
velikonoční prázdniny 9.4. a 10.4.2020
hlavní prázdniny 1.7. - 31.8.2020

Máte dotazy?

Všechny připomínky
a dotazy směřujte na adresu info@zus-jhradec.cz

Archív nahrávek

Chcete si poslechnout nahrávky z koncertu?

Pokracujte zde