Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Dramatický obor

YouTube

Dokumenty ke stažení

Pobočky

Výsledky v soutěžích

Společnost přátel ZUŠ V.Nováka

Elektronická žákovská

Rozvrhy

Akademie umění třetího věku

GDPR

Hudební nauka, PHN

Předběžný rozvrh hodin hudební nauky ve šk. r. 2018/2019 

 

* PS I  - pro žáky od 5 let (bez výuky nástroje, pouze dobrovolně sborový zpěv)  - PS I/1.ročník

* PS II   - pro žáky od 6 let (zároveň navštěvují výuku nástroje) - PS II a PS I/2.ročník

HUDEBNÍ NAUKA

Součástí studia na ZUŠ je také výuka hudební nauky, kterou žáci navštěvují 1x týdně po dobu 5 let.

Při vyučování se seznamují se základy hudební teorie a rozvíjejí svoji hudební představivost a paměť pomocí rytmicko-pohybových, pěveckých a poslechových činností.

Snažíme se v dětech podněcovat zájem o hodnotnou hudbu a vést je k tomu, aby se hudba stala jejichživotní potřebou.


PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ NAUKA (PHN)

Je průpravou ke studiu na hudebním oboru ZUŠ. Tento předmět navštěvují děti od 5 let na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky.

Děti od 5 let jsou podle ŠVP (školního vzdělávacího programu) zařazeny do přípravného studia I (PSI), které navštěvují 2 roky. V prvním roce se intenzívně věnují pěveckým a rytmicko-pohybovým činnostem a výuka hry na nástroj je čeká ve 2.roku přípravného studia. Mají možnost navštěvovat i školní pěvecký sbor.

6-ti leté děti navštěvují přípravné studium II (PS II) jeden rok zároveň s výukou nástroje.

Cílem přpravného studia je hravou formou správně podchytit zájem dětí o hudbu a připravit je na výuku hry na zvolený hudební nástroj.

Vyučující: Iva Satrapová, Hana Pokorná 

Školní rok 2017/2018

 • 1. pololeti
 • 4.9.2017 - 31.1.2018
 • podzimní prázdniny
 • 26. a 27.10.2017
 • vánoční prázdniny
 • 23.12.2017 - 2.1.2018
 • 2. pololeti
 • 1.2.2018 - 30.6.2018
 • pololetní prázdniny
 • 2.2.2018
 • jarní prázdniny
 • 12.2.-18.2.2018
 • velikonoční prázdniny
 • 29.3. - 30.3.2018
 • hlavní prázdniny
 • 2.7. - 31.8.2018

Máte dotazy?

Všechny připomínky
a dotazy směřujte na adresu info@zus-jhradec.cz

Archív nahrávek

Chcete si poslechnout nahrávky z koncertu?

Pokracujte zde