Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Dramatický obor

YouTube

Fotogalerie

Dokumenty ke stažení

Pobočky

Výsledky v soutěžích

Společnost přátel ZUŠ V.Nováka

Elektronická žákovská

Akademie umění třetího věku

GDPR

Soutěžní přehlídka populárního zpěvu 2020

Hudební obor

Je největším oborem školy a zároveň oborem s nejdelší tradicí.

Jeho cílem je nejen příprava nejtalentovanějších žáků k dalšímu profesionálnímu studiu, ale především výchova kvalitních amatérských hudebníků se vztahem k hudebnímu dění a k aktivnímu muzicírování.

V hudebním oboru je možné navštěvovat výuku hry na tyto nástroje: 
 
Klávesové nástroje: klavír, varhany, cembalo, akordeon
Dechové a bicí nástroje: zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, baryton, pozoun, tuba, bicí
Smyčcové nástroje: housle, viola, violoncello, kontrabas
Strunné nástroje: kytara, elektrická kytara, basová kytara
Pěvecké oddělení: sólový a sborový zpěv

Specifikem hudebního oboru je individuální výuka - na jedné vyučovací hodině týdně se učitel věnuje pouze jednomu, výjimečně dvěma žákům. Výjimkou je sborový zpěv, který je vyučován ve skupině.

Součástí uvedených oborů je i výuka hudební nauky (povinná 5 let v 1. stupni základního studia) a komorní a souborové hry. Při škole pracují smyčcový orchestr, akordeonový soubor a další komorní soubory.

Ke studiu v hudebním oboru jsou přijímáni žáci od 5 let, ve zcela výjimečných případech i mladší.

Nejmenší děti navštěvují specializovanou třídu–přípravný ročník, kde si hravou formou osvojují základní hudební dovednosti a znalosti. Přípravné studium je ukončeno po 1 až 2 letech přijetím do 1. ročníku, při splnění talentových předpokladů dítěte. Nástroj si žáci volí podle svého zájmu a možností školy.

Základní studium od 1. ročníku se dělí na dva stupně,z nichž první trvá 7 let  a druhý 4 roky.

V prvních letech studia může škola za poplatek zapůjčit žákům většinu hudebních nástrojů, u studia v klavírním oddělení je podmínkou mít klavír doma.

Žáci se pravidelně účastní soutěží ZUŠ.

Zájemci o studium na konzervatořích a pedagogických školách jsou pečlivě připravováni k talentovým zkouškám. 

Nejbližší události

20.09.2020 15:00

Pohádky na ZUŠ

další termíny: 20.9.2020 Sněhurka 18.10.2020 Kyklopci 8.11.2020 Král Karel 13.12.2020 Vánoční příběh

Školní rok 2019/20

1. pololeti: 2.9.2019 - 30.1.2020
podzimní prázdniny: 29. a 30.10.2019
vánoční prázdniny: 23.12.2019 - 3.1.2020
2. pololeti: 1.2.2020 - 30.6.2020
pololetní prázdniny: 31.1.2020
jarní prázdniny: 24.2.- 1.3.2020
velikonoční prázdniny 9.4. a 10.4.2020
hlavní prázdniny 1.7. - 31.8.2020

Máte dotazy?

Všechny připomínky
a dotazy směřujte na adresu info@zus-jhradec.cz

Archív nahrávek

Chcete si poslechnout nahrávky z koncertu?

Pokracujte zde