Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Dramatický obor

YouTube

Fotogalerie

Dokumenty ke stažení

Pobočky

Výsledky v soutěžích

Společnost přátel ZUŠ V.Nováka

Elektronická žákovská

Akademie umění třetího věku

GDPR

Soutěžní přehlídka populárního zpěvu 2020

Dramatický obor

Rozvrh pro školní rok 2019/2020:

V literárně-dramatickém oboru jsou žáci vedeni ke spolupráci a vzájemnému vnímání, citlivosti ve skupině a komunikaci, k rozvíjení smyslového vnímání a fantazie. Nedílnou součástí výuky je používání těla jako nástroje k zobrazování věcí, jevů a osob. Je rozvíjena kultura pohybu, technika řeči a výrazu, schopnost improvizace. Dále jsou žáci vedeni k rozlišení obsahu (námětu) a tématu díla, k pochopení charakterů a motivůjednajících osob, vnímaní znaku a metafory coby prostředku k vyjádření, k vyhledávání prostředků divadelního sdělení, které jsou v řádu s tématem a žánrem. Završením je pak tvorba divadelního představení, či sólový a skupinový přednes, presentování tvaru na veřejnosti a přehlídkách, případně i příprava na studium specializovaných středních a vysokých škol.

 

Přijímány jsou děti od 5 let a to do dvouletého přípravného oddělení, po kterém následuje vzdělávání v I.cyklu (1.- 7.ročník) a možnost pokračování ve studiu v II.cyklu (1.- 4.ročník).

 

Výuka probíhá ve dvou účelově zařízených učebnách (prostor, světelná a zvuková technika).

 

Cílem LDO ZUŠ je rozvoj osobnosti po stránce sociální a umělecké, aktivní vytváření vztahu k literatuře, divadlu a umění v širším slova smyslu.

Výše školného pro školní rok 2018/2019
 

 

Literárně dramatický obor 1200,- Kč

 

U přijímací zkoušky zjišťujeme tyto schopnosti:

Literárně dramatický obor:

  • komunikativnost

  • mluvní předpoklady

 

Vyučující: Vojtěch Maděryč, František Oplatek, Věra Lánová, Jiří Rezek  

 

 

Nejbližší události

20.09.2020 15:00

Pohádky na ZUŠ

další termíny: 20.9.2020 Sněhurka 18.10.2020 Kyklopci 8.11.2020 Král Karel 13.12.2020 Vánoční příběh

Školní rok 2019/20

1. pololeti: 2.9.2019 - 30.1.2020
podzimní prázdniny: 29. a 30.10.2019
vánoční prázdniny: 23.12.2019 - 3.1.2020
2. pololeti: 1.2.2020 - 30.6.2020
pololetní prázdniny: 31.1.2020
jarní prázdniny: 24.2.- 1.3.2020
velikonoční prázdniny 9.4. a 10.4.2020
hlavní prázdniny 1.7. - 31.8.2020

Máte dotazy?

Všechny připomínky
a dotazy směřujte na adresu info@zus-jhradec.cz

Archív nahrávek

Chcete si poslechnout nahrávky z koncertu?

Pokracujte zde