Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Dramatický obor

YouTube

Dokumenty ke stažení

Pobočky

Výsledky v soutěžích

Společnost přátel ZUŠ V.Nováka

Elektronická žákovská

Akademie umění třetího věku

GDPR

Dramatický obor

V literárně-dramatickém oboru jsou žáci vedeni ke spolupráci a vzájemnému vnímání, citlivosti ve skupině a komunikaci, k rozvíjení smyslového vnímání a fantazie. Nedílnou součástí výuky je používání těla jako nástroje k zobrazování věcí, jevů a osob. Je rozvíjena kultura pohybu, technika řeči a výrazu, schopnost improvizace. Dále jsou žáci vedeni k rozlišení obsahu (námětu) a tématu díla, k pochopení charakterů a motivůjednajících osob, vnímaní znaku a metafory coby prostředku k vyjádření, k vyhledávání prostředků divadelního sdělení, které jsou v řádu s tématem a žánrem. Završením je pak tvorba divadelního představení, či sólový a skupinový přednes, presentování tvaru na veřejnosti a přehlídkách, případně i příprava na studium specializovaných středních a vysokých škol.

 

Přijímány jsou děti od 5 let a to do dvouletého přípravného oddělení, po kterém následuje vzdělávání v I.cyklu (1.- 7.ročník) a možnost pokračování ve studiu v II.cyklu (1.- 4.ročník).

 

Výuka probíhá ve dvou účelově zařízených učebnách (prostor, světelná a zvuková technika).

 

Cílem LDO ZUŠ je rozvoj osobnosti po stránce sociální a umělecké, aktivní vytváření vztahu k literatuře, divadlu a umění v širším slova smyslu.

Výše školného pro školní rok 2018/2019
 
 

 

Literárně dramatický obor 1200,- Kč

 

 

U přijímací zkoušky zjišťujeme tyto schopnosti:

Literárně dramatický obor:

  • komunikativnost

  • mluvní předpoklady

 

Vyučující: Vojtěch Maděryč, František Oplatek, Věra Lánová, Jiří Rezek  

 

 

Nejbližší události

Školní rok 2018/2019

1. pololeti: 3.9.2018 - 31.1.2019

podzimní prázdniny: 29. a 30.10.2018

vánoční prázdniny: 22.12.2018 - 2.1.2019

2. pololeti: 1.2.2019 - 28.6.2019

pololetní prázdniny: 1.2.2019

jarní prázdniny: 18.2.-24.2.2019

velikonoční prázdniny 18.4. a 19.4.2019

hlavní prázdniny 29.6. - 1.9.2019

 

Máte dotazy?

Všechny připomínky
a dotazy směřujte na adresu info@zus-jhradec.cz

Archív nahrávek

Chcete si poslechnout nahrávky z koncertu?

Pokracujte zde