Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Dramatický obor

YouTube

Dokumenty ke stažení

Pobočky

Výsledky v soutěžích

Společnost přátel ZUŠ V.Nováka

Elektronická žákovská

Rozvrhy

Akademie umění třetího věku

GDPR

Dramatický obor

V literárně-dramatickém oboru jsou žáci vedeni ke spolupráci a vzájemnému vnímání, citlivosti ve skupině a komunikaci, k rozvíjení smyslového vnímání a fantazie. Nedílnou součástí výuky je používání těla jako nástroje k zobrazování věcí, jevů a osob. Je rozvíjena kultura pohybu, technika řeči a výrazu, schopnost improvizace. Dále jsou žáci vedeni k rozlišení obsahu (námětu) a tématu díla, k pochopení charakterů a motivůjednajících osob, vnímaní znaku a metafory coby prostředku k vyjádření, k vyhledávání prostředků divadelního sdělení, které jsou v řádu s tématem a žánrem. Završením je pak tvorba divadelního představení, či sólový a skupinový přednes, presentování tvaru na veřejnosti a přehlídkách, případně i příprava na studium specializovaných středních a vysokých škol.

 

Přijímány jsou děti od 5 let a to do dvouletého přípravného oddělení, po kterém následuje vzdělávání v I.cyklu (1.- 7.ročník) a možnost pokračování ve studiu v II.cyklu (1.- 4.ročník).

 

Výuka probíhá ve dvou účelově zařízených učebnách (prostor, světelná a zvuková technika).

 

Cílem LDO ZUŠ je rozvoj osobnosti po stránce sociální a umělecké, aktivní vytváření vztahu k literatuře, divadlu a umění v širším slova smyslu.

Výše školného pro školní rok 2018/2019
 
 

 

Literárně dramatický obor 1200,- Kč

 

 

U přijímací zkoušky zjišťujeme tyto schopnosti:

Literárně dramatický obor:

 • komunikativnost

 • mluvní předpoklady

 

Vyučující: Vojtěch Maděryč, František Oplatek, Věra Šlechtová, Jiří Rezek  

 

 

Nejbližší události

Školní rok 2017/2018

 • 1. pololeti
 • 4.9.2017 - 31.1.2018
 • podzimní prázdniny
 • 26. a 27.10.2017
 • vánoční prázdniny
 • 23.12.2017 - 2.1.2018
 • 2. pololeti
 • 1.2.2018 - 30.6.2018
 • pololetní prázdniny
 • 2.2.2018
 • jarní prázdniny
 • 12.2.-18.2.2018
 • velikonoční prázdniny
 • 29.3. - 30.3.2018
 • hlavní prázdniny
 • 2.7. - 31.8.2018

Máte dotazy?

Všechny připomínky
a dotazy směřujte na adresu info@zus-jhradec.cz

Archív nahrávek

Chcete si poslechnout nahrávky z koncertu?

Pokracujte zde