Komplexní přípravné studium pro předškolní děti

JAK TO FUNGUJE

Do programu můžete přihlásit své dítě, kterému je nejpozději k 1. září 2020 právě pět let. Takové dítě se může stát žákem Základní umělecké školy Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci, když splní podmínky talentového průzkumu (pravidla přijímacího řízení jsou k dispozici zde).

V případě, že budete mít zájem o komplexní estetickou výchovu, bude vaše dítě navštěvovat všechny čtyři umělecké obory tj. hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický. V součtu je to 6,5 vyučovacích hodin po 45 minutách týdně.

Časové dotace jednotlivých oborů: hudební 1 hodina (45 minut)

výtvarný 3 hodiny (135 minut)

taneční 1 hodina (45 minut)

literárně-dramatický 1,5 hodiny (70 minut).

Program bude otevřen formou samostatné skupiny pouze v případě, že bude dostatek zájemců (min. 10, max. 20 žáků). V případě, že bude méně zájemců, bude skupina doplněna jinými žáky jednotlivých oborů zařazených do přípravného studia. On-line přihlášku ke studiu na naší škole naleznete zde (přihláška přístupná do 15.6.2020). (V případě zájmu o komplexní přípravné studium vyplňte v přihlášce obor “Komplexní přípravné studium”, automaticky se doplní předmět “Komplexní přípravné studium”.)

Předběžný návrh organizace výuky:

Pondělí1,5 hodiny1. hodina2. hodina3. hodina
12:40-13:5014:15-15:0015:00-15:4515:45-16:30

literárně-dramatický obor

výtvarný obor
Čtvrtek1 hodina1 hodina
12:40-13:2513:35-14:20
taneční oborhudební obor

Náplň výuky se zásadně neliší od běžných přípravných ročníků jednotlivých oborů. Výhodou programu je, že děti rozvíjí své vlohy komplexně ve všech uměleckých oborech a prochází společnými motivacemi a tématy práce, které ve výsledku tvoří smysluplný celek (např. téma: roční období, příroda kolem nás, lidské tělo a co všechno dovede…). Bližší informace o školním vzdělávacím programu naleznete zde (hudební obor str. 8-9, výtvarný obor str. 117, taneční obor str. 120, literárně-dramatický obor str. 124).

O děti bude po celou dobu výuky postaráno, přesuny v rámci jednotlivých oborů budou zajišťovat naši učitelé. Nedílnou součástí výuky jsou přestávky v blocích výuky tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru.

KOLIK TO STOJÍ

Studium na naší škole je zpoplatněno a v součtu by rodič za své dítě zaplatil dle stanovené výše úplaty 4.550 za pololetí. (Hudební obor 900 Kč, výtvarný obor 1.350 Kč, taneční obor 1.100 Kč, literárně-dramatický obor 1.200 Kč). Protože jde o komplexní výchovu, která je náročná jak pro dítě, jeho volný čas i čas jeho rodičů, nechceme tuto náročnost přenášet ještě do finanční oblasti. Úplata je tedy upravena na částku 2.500 za pololetí a platí pouze pro žáky navštěvující všechny čtyři obory. V případě ukončení studia v jednom či více oborů, nemůže být sleva poskytnuta a rodič je povinen doplatit úplatu za zbylé obory, které dítě navštěvuje. V případě, že by po ukončení studia více oborů vznikl přeplatek, tento se nevrací.

KDY A JAK SE DOZVĚDĚT VÍC

Ve středu 13. května 2020 v 17:00 proběhne informativní schůzka v prostorách naší školy v Jindřichově Hradci (1. patro hlavní budovy, učebna č. 9 p. Mikula). Na této informativní schůzce rodičům vše vysvětlíme osobně a zodpovíme případné dotazy. Přijímací zkoušky proběhnou 24. srpna 2020.

Rád bych touto cestou vyzval všechny zájemce o tento projekt, aby vyplnili níže uvedený přihlašovací formulář (nebo použili tento odkaz pro zobrazení formuláře). Prostřednictvím tohoto formuláře budete informováni o dění kolem projektu, o termínech informativních schůzek, dnů otevřených dveří a talentových zkoušek. POZOR, TOTO NENÍ ON-LINE PŘIHLÁŠKA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM DO ZUŠ.

V případě dotazů a podnětů můžete také napsat mail (kps@zus-jhradec.cz), na který vám rádi odpovíme.

V případě, že jste rozhodnuti se účastnit talentového průzkumu do tohoto přípravného studia, vyplňte on-line přihlášku ke studiu na naší škole, kterou naleznete zde (přihláška přístupná do 15.6.2020).