Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Dramatický obor

YouTube

Dokumenty ke stažení

Pobočky

Výsledky v soutěžích

Společnost přátel ZUŠ V.Nováka

Elektronická žákovská

Akademie umění třetího věku

GDPR

Školné

Výše stanoveného školného ZUŠ se řídí vyhláškou 71/2005 Sb. Ministerstva školství, mládeže a tělesné výchovy České republiky ze dne 9. 2. 2005 o základním uměleckém vzdělávání/§ 8/.

Školné se platí pololetně /září – leden a únor– červen/, a to nejpozději do konce prvního měsíce příslušného pololetí, tj. do 30. 9. a 28. 2. není-li stanoveno jinak.

Nezaplacení školného v příslušném termínu může být důvodem ukončení docházky do ZUŠ.

Přestane-li se žák účastnit vyučování, zaplacené školné se nevrací. 

Číslo účtu: 1001140739/7940

Výše školného na pololetí platné od 3. 9. 2018
 
Hudební obor:    
přípravné studium I   000,- 
přípravné studium II, individuální a skupinová výuka   1 600,-      
kolektivní výuka (pěvecký sbor, soubory, orchestr)   1 000,-      
Literárně dramatický obor   1 200,-      
Taneční obor přípravné studium (1. a 2. ročník 0. stupně)  

1 100,-      

Taneční obor (I. a II. stupeň)   1 300,-  Kč

Výtvarný obor

 

1 450,-      

Komplexní přípravné studium  

2 500,-      

Nájemné za hudební nástroj na pololetí dle nájemní smlouvy
 
Housle     600,- Kč    
Viola     450,- Kč    
Kytara malá     450,- Kč    
Kytara velká      600,- Kč    
Violoncello 1/4 až 3/4     450,- Kč    
Violoncello celé a 7/8     600,- Kč    
Příčná flétna      600,- Kč    
Zobcová flétna (dřevěná)     600,- Kč    
Trubka, žesťové nástroje     600,- Kč    
Klarinet      600,- Kč    
Akordeon      600,- Kč    
Nájemné cizím osobám /kdo není žákem ZUŠ/   1 000,- Kč    

 

 

 

Nejbližší události

27.09.2019 19:30

18. ročník DadaInspiračních dnů

27.-29.9.2019, program je bohatý

Školní rok 2018/2019

1. pololeti: 3.9.2018 - 31.1.2019

podzimní prázdniny: 29. a 30.10.2018

vánoční prázdniny: 22.12.2018 - 2.1.2019

2. pololeti: 1.2.2019 - 28.6.2019

pololetní prázdniny: 1.2.2019

jarní prázdniny: 18.2.-24.2.2019

velikonoční prázdniny 18.4. a 19.4.2019

hlavní prázdniny 29.6. - 1.9.2019

 

Máte dotazy?

Všechny připomínky
a dotazy směřujte na adresu info@zus-jhradec.cz

Archív nahrávek

Chcete si poslechnout nahrávky z koncertu?

Pokracujte zde