Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Dramatický obor

YouTube

Dokumenty ke stažení

Pobočky

Výsledky v soutěžích

Společnost přátel ZUŠ V.Nováka

Elektronická žákovská

Přihlášení k mailingu ZUŠ V. Nováka

Rozvrhy

Akademie umění třetího věku

Školné

Výše stanoveného školného ZUŠ se řídí vyhláškou 71/2005 Sb. Ministerstva školství, mládeže a tělesné výchovy České republiky ze dne 9. 2. 2005 o základním uměleckém vzdělávání/§ 8/.

Školné se platí pololetně /září – leden a únor– červen/, a to nejpozději do konce prvního měsíce příslušného pololetí, tj. do 30. 9. a 28. 2. není-li stanoveno jinak.

Nezaplacení školného v příslušném termínu může být důvodem ukončení docházky do ZUŠ.

Přestane-li se žák účastnit vyučování, zaplacené školné se nevrací.

O příspěvek na školné mají možnost požádat sociálně slabší rodiče odbor sociálních věcí a zdravotnictví na MÚ Jindřichův Hradec. 

Číslo účtu: 1001140739/7940

Výše školného na pololetí
 
Hudební obor:    
přípravné studium I      900,- 
přípravné studium II, individuální a skupinová výuka   1 500,-      
kolektivní výuka (pěvecký sbor, soubory, orchestr)      900,-      
Literárně dramatický obor   1 200,-      
Taneční obor   1 100,-      
Výtvarný obor  

1 350,-      

Komplexní přípravné studium  

2 500,-      

Nájemné za hudební nástroj na pololetí dle nájemní smlouvy
 
Housle   500,- Kč    
Viola   250,- Kč    
Kytara malá   250,- Kč    
Kytara velká    500,- Kč    
Violoncello 1/4 až 3/4   250,- Kč    
Violoncello celé   400,- Kč    
Příčná flétna    500,- Kč    
Altová zobcová flétna   250,- Kč    
Trubka, žesťové nástroje   500,- Kč    
Klarinet    500,- Kč    
Akordeon    500,- Kč    
Nájemné cizím osobám /kdo není žákem ZUŠ/   750,- Kč    

 

 

 

Nejbližší události

05.05.2018 10:00

9. ročník Jindřichohradecké akordeonové přehlídky

Srdečně Vás zveme do KD Střelnice na tradiční Jindřichohradeckou akordeonovou přehlídky

Školní rok 2017/2018

 • 1. pololeti
 • 4.9.2017 - 31.1.2018
 • podzimní prázdniny
 • 26. a 27.10.2017
 • vánoční prázdniny
 • 23.12.2017 - 2.1.2018
 • 2. pololeti
 • 1.2.2018 - 30.6.2018
 • pololetní prázdniny
 • 2.2.2018
 • jarní prázdniny
 • 12.2.-18.2.2018
 • velikonoční prázdniny
 • 29.3. - 30.3.2018
 • hlavní prázdniny
 • 2.7. - 31.8.2018

Máte dotazy?

Všechny připomínky
a dotazy směřujte na adresu info@zus-jhradec.cz

Archív nahrávek

Chcete si poslechnout nahrávky z koncertu?

Pokracujte zde